Reklaminvesteringarna ökade totalt sett med 2,8 procent under 2015. Och reklammarknadens omsättning på 32,9 miljarder kronor var den högsta under hela 2010-talet. Det visar årets upplaga av rapporten Medieekonomi från Myndigheten för press, radio och tv. Myndigheten summerar året som ett generellt sett jämförelsevis mycket gynnsamt år för medieföretagande.

Den positiva annonsutvecklingen träffade inte alla mediebolag och alla kanaler. Enligt rapporten sjönk annonsinvesteringarna i dagspressen med 12 procent samtidigt som den internetbaserade ökade med 20 procent. Myndigheten beräknar att två av fem annonskronor placerades i nätbaserade kanaler 2015.

Fjolårets vinstutfall för dagspressen låg på ungefär samma nivå som 2014. I rapporten väljer myndigheten att studera den genomsnittliga vinstnivån för den del av pressen som helt eller huvudsakligen finansierar sin utgivning utan driftsstöd från staten. Här hamnade vinstnivån på +0,6 procent. Det är en något litet lägre nivå än under 2014 (+0,9 procent). Jämfört med de senaste decenniernas vinstnivåer var fjolårets bruttomarginal låg. En av förklaringarna till utvecklingen, som myndigheten pekar på, är att dagspressen ur flera aspekter är den mediekanal som utsatts för de största påfrestningarna i den nya konkurrenssituation mediebranschen lever i sedan ett drygt årtionde. I rapporten skriver myndigheten att det andratidningarna som möter de största utmaningarna i konkurrensen i annonsörerna och publiken.

I fjol var tidningsföretagens samlade rörelseintäkter 16,9 miljarder kronor. Det innebär en minskning med 3,2 procent eller 565 miljoner kronor jämfört med året innan. Enligt rapporten är den mest framträdande förklaringen till minskningen förflyttningen av annonspengar från de traditionella medierna till andra marknadsföringskanaler. I den tryckta dagspressen, exklusive reklambilagor, minskade annonsintäkterna med 12 procent till ca 4,7 miljarder. Minskningen var mer uttalad hos kvällspress och landsortspress än hos storstadspress.

Digitalt var mönstret det omvända. I rapporten uppskattas dagspressens digitala annonsintäkter ha ökat med 11 procent eller 176 miljoner 2015. Det betyder att tidningarna totalt sålde digitala annonser för ca 1,7 miljarder under förra året. Något som i sin tur skulle innebära att 27 procent av tidningarnas totala annonsintäkter stammar ur digitala kanaler.

Rapporten pekar särskilt ut kvällspressens digitala annonsintäkter, vilka beräknas till drygt 960 miljoner kronor. Det är alltså mer än hälften av den samlade digitala annonsförsäljningen. I rapporten skattar man att sju av tio annonskronor i kvällspressen kommer från digital annonsering.

På Myndigheten för press, radio och tv:s sajt hittar du både en sammanfattning av rapporten och rapporten i sin helhet.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.