Det europeiska samarbetsorganet Body of European Regulators for Electronic Communications, Berc, har nyligen presenterat nya riktlinjer för hur reglerna om nätneutralitet ska förstås och tillämpas i EU. De innebär bland annat att techfirman Shines planer på att tillsammans med mobilteleoperatören Tre blockera mobilannonser från bolagens 30 miljoner abonnenter stoppas.

Enligt Berc skulle planerna strida mot tanken om nätneutralitet, det vill säga principen om att all nättrafik ska behandlas lika. Det här är en välkommen tolkning för många utgivare som annars riskerade att få sina affärsmodeller begränsade av en nätverksomfattande annonsblockering, rapporterar Digiday UK, Financial Times och Mashable.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.