Hur ser de nyhetsmediernas omställning till digitalt ut? Det tittar medieinstitutet Reuters vid Oxfords universitet på i den nya rapporten Private Sector Media and Digital News.

I rapporten studeras 25 tidningar och kommersiella tv-kanaler från sex europeiska länder. Resultaten visar bland annat att 80-90 procent av intäkterna fortfarande kommer från den tryckta tidningen. Därtill att intäkterna är låga per enskild användare, särskilt i mobilen. Och att tidningarna nu testar nya intäktskällor som innehållsprodukter vid sidan av de vanliga kanalerna, b2b-tjänster och e-handel. Läs mer >> 

The Media Briefing sammanfattar rapporten i artikeln Four lessons from the Reuters Institute digital news business models report. Läs mer >>

Och Nieman Lab sammanfattar i For many legacy news organizations in Europe, digital disruption comes with new ideas but few answers. Läs mer >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.