Hur effektivt är egentligen ett medium jämfört med ett annat? Tyska tidningsorganisationen ZMG har utvecklat ett index som gör det möjligt att jämföra olika mediers reklameffektivitet med varandra.

Resultaten visar att de mest effektiva medierna för bilreklam är tidningar och internet med indextal på 130 respektive 137. Analysen grundar sig på annonskontroll, tracking, av data från Nielsen Media Research för de fem största bilmärkena i Tyskland, dvs. Audi, BMW, Ford, Mercedes och Volkswagen. Studien granskade bilföretagens medieinvesteringar under 2013-15, totalt 2,9 miljarder euro. Störst andel, 31 procent, placerade bilföretagen i tv-reklam. Därefter kom tidningar med en andel om 23 procent, internet med 16 procent och tidskrifter med 14 procent.

Tidningar ger stor effekt

Utöver att se hur mycket pengar bilmärkena investerade i medier och var de placerade sina pengar frågade ZMG 45 000 personer hur de tagit emot reklamen under de aktuella åren. 30 procent av de som påverkats av annonsen mindes den från en tidningsannons. Nästan en fjärdedel, 24 procent, mindes reklamen från tv och 22 procent från en annons på nätet. Det är alltså fler som minns reklamen från tidningarna trots att mer reklampengar placerades i tv.

Förhållandet mellan reklaminvesteringen och reklameffekten blir tydligt genom indexmodelleringen, vilket sammanställer effekt- och investeringsandelarna. Sammanställningen visar att för bilföretagen har internet och tidningar varit de mest effektiva kanalerna de senaste tre åren, de har kort sagt fått mer pang för pengarna där. Indexvärdet för internetannonseringen är 137 medan det är 130 för tidningar.

Möjligt att öka effektiviteten

Indexstudien visar att det finns möjligheter för annonsörer att öka effekten av sina marknadsföringsbudgetar.

– Tidningen är ett högeffektivt reklammedium, som tyvärr underskattas av bilbranschen och därför investerar för lite i. För biltillverkare lönar sig annonser i tidningar och på internet, säger Alexander Potgeter, forskningschef på ZMG.

Om undersökningen

ZMG studerar reklamkampanjers effekt med erkända mätmetoder. De intervjuar varje vecka 300 personer via telefon om medievanor, reklamerinran, etc.

Datamängd: Ungefär 45 000 respondenter (300 respondenter per vecka)

Undersökningsperiod: 2013 till 2015 (3 år)

Metod: longitudinell modellering

Studerade bilmärken: Audi, BMW, Ford, Mercedes och VW

 

Bild: ZMG

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.