Digitala prenumerationer ökar

Var fjärde svensk prenumererar på en digital dagstidning, visar årets upplaga av Mediebarometern. Totalt sett abonnerar varannan svensk 9-79 år på en tryckt eller digital tidning. 12 procent abonnerar på material från en kvällstidning. Barometern noterar vidare att 71 procent av befolkningen tar del av en digital eller tryckt dagstidning under en vanlig vecka.

Betalar sig beteendebaserad marknadsföring?

Trots att annonsörer betalar avgjort mer för beteendebaserad marknadsföring i digitala kanaler visar en ny stor studie att mediehusens intäkter ökar med bara 4 procent per annonsexponering med en cookie jämfört med en utan. Den empiriska undersökningen studerade miljoner annonstransaktioner på ett stort amerikanskt mediehus under en vecka, skriver Wall Street Journal om studien. Hela den vetenskapliga artikeln finns att läsa via konferenssajten Weis.

8 av 10 litar på svenska nyhetsmedier

Förtroendet för svenska medier är fortsatt högt, visar resultaten av den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet. Enligt studien har 81 procent har mycket eller ganska stort förtroende för svenska nyhetsmedier. Europeiska radio- och tv-unionen EBU har också presenterat en tillitsstudie, vilken visar att svenskarnas förtroende för pressen är mycket stort.

Max 1 sek för mobil effekt

Annonser i mobilen måste fungera på mindre än en sekund, enligt en ny studie från Mobile Marketing Association, MAA. Resultatet har fått flera annonsörer att överväga nya marknadsstrategier och tyngdpunkt på längre interaktion, skriver Warc. Konsumenterna ägnade 400 milisekunder åt att notera och reagera emotionellt på drygt två tredjedelar av alla studerade annonser. Även Wall Street Journal har uppmärksammat studien.

Redaktionella medier viktigast vid val

Etablerade redaktionella medier spelade än viktigare roll för väljarna i förra årets lokalval än vad de sociala plattformarna gjorde. Det är en av slutsatserna i rapporten ”Medierna och lokalvalen 2018”. Generellt sett är information genom de redaktionella medierna viktigast för röstbeslutet. Sociala medier ses inte som så viktiga av väljarna generellt sett. Bara en av tio säger att den information de fick genom Facebook var mycket eller ganska viktig för valet av parti i de lokala valen.

Nyheter ess i strömningsleken

Edward O’Keefe, tidigare CNN, ABC News och Now This, presenterade i våras en rapport som fokuserar på varför nyheter är nyckeln till att vinna kampen bland strömningstjänsterna. Hans slutsats är att nyheter är att ”news is the killer app — and will be key to winning the streaming war”. Det då nyheter kan hjälpa mediehus som tidningar och strömningstjänster att locka till sig och behålla betalande användare. Rapporten finns också som podd.

Nyheter i korthet 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.