Annonser att lita på

För många av dagens annonsörer är det lika viktigt var de säger något, som vad de säger. Och den färska Kantar-rapporten ”Dimension 2020” visar att uppkopplade konsumenter i länder som USA, Storbritannien och Spanien upplever nyhetsmedier som en av de mest trovärdiga annonskanalerna. Enligt rapporten är konsumenternas tillit till ett medium en allt viktigare faktor för annonsörerna, liksom hur väl kanalen stämmer överens med bolagets värdegrund. För svensk del anser åtta av tio att nyhetsmedierna i allmänhet är mycket tillförlitliga, enligt SOM-institutets studier.

Liten konkurrens mellan tidningar och tidskrifter

Det finns stora likheter mellan tidningar och tidskrifter eller magasin. Men enligt en aktuell dansk studie konkurrerar dessa medieslag inte direkt med varandra om vare sig läsare eller annonsörer. Rapporten är beställd av Kulturministeriet i Danmark för att mediepolitiskt belysa konkurrensen mellan tidningar och tidskrifter.

Journalistiken drar upp ridån – och in pengar

Kan journalister som presenterar nyheter och avslöjanden stående på en scen dra publik? Ja, enligt en genomgång av den finländske journalisten Jaakko Lyytinen lockar den här formen av scenjournalistik en engagerad och betalande publik. Lyytinen har studerat exempel i bland annat USA, Tyskland och Finland. Utifrån dessa ger han också tips om hur eventen kan sättas samman. I Helsingfors sålde de 300 biljetter Helsingin Sanomat släppte till sin nyhetsshow slut på en timme.

Ny rapport om läsaraffärens byggstenar

Din egna data är den digitala prenumerationsstrategins ryggrad, använd lättbegripliga och gemensamma nyckeltal samt testa, testa, testa. Det är tre av de elva tumregler eller rekommendationer som flera av de experter vilka medverkar i Wan-Ifra:s rapport ”The Building Blocks of a Reader Revenue Tech Stack” kan enas om. Rapporten sätter ljuset på de interna logistik och strategifrågor som nyhetsmedier behöver ställa sig för att få den digitala läsaraffären att fungera så effektivt som möjligt.

New York Times siktar på fler prenumerationstjänster

New York Times överväger att skapa en prenumerationsprodukt av rekommendationssajten Wirecutter, rapporterar Axios Media. Det betyder att bolaget fortsätter på den inslagna vägen där man aktivt arbetar för att erbjuda konsumenttjänster vid sidan av det ordinarie nyhetsuppdraget. Under det senaste kvartalet tecknades en tredjedel av alla nya prenumerationer (netto) för dessa nyhetsexterna tjänster, som NYT:s mat- och korsordsappar. Även Simon Owens Tech and Media Newsletter analyserar strategin. På tal om NYT så heter mediehusets nya vd Meredith Kopit Levien och hon intervjuas av Nieman Lab om sitt nya och organisationens uppdrag framåt.

Hur påverkar robotar journalistiken?

Under sommaren har det publicerats flera nya studier om effekterna av samt utvecklingen inom automatiserad journalistik. I Norsk medietidskrift finns ”Nyheter på autopilot?” om det automatiserade medieutbudet i norska lokaltidningar. I huvudsak tittar man på arbetssätt och utbud inom NTB och Polaris. Forskningen bakom artikeln ”Automation journalism” i Media and Communication grundar sig i sin tur på en jämförande analys av hur läsare uppfattar trovärdighet, kvalitet och läsbarhet i texter skrivna av robotar och människor. Samma tidskrift publicerar också artikeln ”Automation in Sports Reporting” om automatiseringens effekter på arbetssätt och strukturer i tysk sportjournalistik.

Intresse styr ungas kanalval

Sedan tidigare har unga nyhetskonsumenter delats in i de som tar del av lite och de som tar del av mer. Huvuddelen av de unga ingår i den förra gruppen. Men ny forskning visar att en större andel än vad som ofta sägs (cirka en tredjedel i den aktuella studien) föredrar traditionella kanaler som tv och radio. Dessa traditionalister tar även del av nyheter i digitala kanaler och då framför allt via nyhetssajter och appar – inte via sociala nätverk. Forskningen pekar också mot att valet av mediekanal eller plattform är relaterat till vilken typ av nyheter man är intresserad av, enligt artikeln i Public Opinion Quarterly.

Nyheter i korthet

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.