2018 års upplagor och räckvidder ute

Under förra året ökade dagspressens digitala upplagor och minskningarna i print dämpades, enligt färsk statistik från Kantar Sifo Media Audit och rapporterat i Medievärlden med flera. Den digitala upplagan inklusive plusabonnemang, för jämförbara TS-anslutna dagstidningar med fyra till sjudagarsutgivning, utgör ca 23 procent av den totala TS-upplagan. 2017 var motsvarande andel ca 16 procent. Betalningsgraden är fortfarande hög, ca 90 procent. Även räckviddstalen släpptes i fredags. Kantar Sifos Orvesto-siffror mäter räckvidden både i print och digitalt samt totalt. Läs mer >>

Vägen till läsarna går genom mobilens kalender

Minneapolis Star Tribune önskade komma närmare och vara än mer relevanta för sina läsare inför de amerikanska mellanårsvalen 2018. Tidningen skapade därför kalendrar för Google, Apple och Outlook vilka markerade viktiga dagar inför valet och det i kombination med den bevakning man gjorde. Testet gav viktiga lärdomar och tidningen avser att fortsätta med försöken under det kommande presidentvalet. Även New York Times har testat att bygga lojalitet via användarnas kalendrar. Läs mer >>

Schibsted satsar på e-handel

Schibsteds norska titlar, som Aftenposten och Bergens Tidende, har egna nätbutiker där prenumeranterna kan köpa en rad olika produkter, som vinglas, fotografier och termosar. Schibsted ser en stor potential i det här affärsområdet, säger Tor Jacobsen, ansvarig för användarintäkter, till Kampanje. En av inspirationskällorna är New York Times framgångar. Lyckas man i Norge, så överväger Schibsted också att satsa i Sverige. För e-handelns tillväxt är stark även här. Bara i fjol växte e-handeln med 15 procent till 77 miljarder kr, enligt E-barometern. Och redan i dag handlar 80 procent av svenskarna regelbundet via nätet, visar ny statistik från Kantar Sifo. Läs mer >>

DN:s fem steg för lyckad digital omställning

Se till att organisationen samarbetar fullt ut, lägg krutet på rätt journalistik, skaffa kunskap om läsarna och håll den uppdaterad, kunskapen ska vara grundad på relevanta och aktuella fakta samt se till att redaktionskulturen ständigt utvecklas. Så kan Martin Jönssons, DN, fem punkter för en framgångsrik digital transformation sammanfattas. Alla stegen presenteras i en färsk bloggpost hos Inma. Läs mer >>

Relevant innehåll når unga

Tankesmedjan Agenda presenterade nyligen rapporten De unga och valet av nyhetsmedier https://www.agenda.fi/Rapport/journalist-sa-nar-du-den-unga-publiken/#report-start, om 18 till 34-åringars mediekonsumtion, vilket uppmärksammades i senaste Marknad och insikt. Nu finns två debatter utlagda om rapporten. Den ena av tankesmedjan Agenda och den andra i Svenska Yles regi. Och grundfrågan är hur de lokala medierna kan ta sig an konkurrensen om den unga publiken. Läs mer >>

Faktaruta bygger trovärdighet

En ny studie från amerikanska Center for Media Engagement visar att en förklaringsruta där redaktionen redogör för den journalistiska processen ökar läsarnas benägenhet att uppfatta utgivaren som signifikant mer trovärdig jämfört med de som läst artikeln utan ruta. Därför rekommenderar centret medier som önskar stärka trovärdigheten att lägga till material om arbetsprocesser, val vid rapportering och nyhetsval. Läs mer >>

Nyheter i korthet

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.