Framtiden är här

Framtidsforskaren Amy Webb och Future Today Institute har studerat nästan 500 teknik- och forskningstrender i en rad olika industrisektorer för årets upplaga av Tech Trends Report. Och en del av dessa handlar specifikt om medier och journalistik. Nytt för i år är bland annat avsnittet om ”Sensory Journalism”. Forskarna spår att uppkopplade glasögon, hörlurar och liknande inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att integreras med användarnas sinnen – som syn, känsel och hörsel. Det innebär att medier då måste utveckla produkter och framställningsformer, inte för olika skärmstorlekar, utan för våra sinnen. Framtidsforskarna spår även att vi kommer förändra vårt sätt att mäta annonseffekt och att vi utvecklar nya sökgränssnitt. Andra bevakningsområden behandlar konstgjord intelligens samt blockkedje- och konsumentteknik.

Annonser i nyhetsmedier ger positiv effekt

Annonsering i nyhetsmedier har en påtaglig effekt på både marknadsandel och vinst, visar en ny analys från marknadsföringskonsulten Peter Field. I analysen har Field studerat 182 kampanjer från brittiska Institute of Practitioners in Advertisings (IPA) tävling för effektiv reklam, rapporterar Mediatel. Genomgången visar att läsarna allt oftare sammankopplar annonser i nyhetsmedier med trovärdighet och hög kvalitet, vilket i sin tur ökar chanserna för tillväxt. På tal om tillväxt har Fields tillsammans med kollegan Les Binet skrivit rapporten The 5 principles of growth in b2b, vilken skärskådar mediernas centrala roll i att bygga tillväxt inom företagsmarknaden.

Snabba vanor viktigt för lojalitet

Använder Dagens Nyheters betalande abonnenter tidningens sajt och appar på ett annat sätt än de som har en gratis provprenumeration? Ja, visar ny forskning från Ingela Wadbring, Mittuniversitet, och Lovisa Bergström, DN, i den vetenskapliga tidskriften Digital Journalism. Enligt artikeln är betalande prenumeranter mer aktiva, mer involverade och mer heterogena i sin användning än nya gratisprenumeranter. Och ska en provprenumerant bli en lojal kund måste denna snabbt etablera stadiga nyhetsvanor. Annars ökar risken för avhopp.

Morgonpressens digitala läsarintäkter ökar

Förra året ökade morgontidningarnas digitala konsumentintäkter med 45 procent. Det är den största ökningen som tidningsutgivarnas branschorganisation TU noterat sedan mätningarna började 2016. Men samtidigt som de digitala intäkterna växer så minskar prenumerations- och lösnummerförsäljningen i de tryckta kanalerna med 4 procent, relativt 2019. Och eftersom en stor del av morgontidningarnas intäkter kommer från tryckta tidningar stannar den samlade tillväxten vid 2 procent. Enligt TU:s statistik uppgick morgonpressens konsumentintäkter till cirka 5,8 miljarder kronor 2020. TU:s medlemmar har tillgång till en fördjupad analys av statistiken via organisationens sajt (inloggning krävs).

Coronarapportering påverkar inte annonsörer negativt

Få svenskar tror att deras inställning till ett företag påverkas negativt av att företagets annons finns i närheten av artiklar om covid-19, visar Schibsteds aktuella rapport Ett år med covid19: Köpbeteenden och konsumentbeteenden i förändring. Rapporten, som bygger på en panelundersökning, visar dessutom att något fler än varannan intervjuad person lägger mer tid på medier i dag jämfört med före pandemins utbrott. Många av de intervjuade tror vidare att de kommer att lägga mer tid på medier även i fortsättningen.

Fler kanaler ger ger större effekt

Flerkanaliga annonskampanjer kommer även efter coronapandemin att vara ett effektivt sätt för varumärken att nå genomslag, skriver Gonca Bubani, Kantar Insights Division, i bloggposten Media balance: How covid-19 has affected the media mix. Att satsa allt på en häst eller att avstå från en kanal bara för att den inte levererade under en enskild kampanj är svaga strategier, menar Babuni. Både data från tiden före pandemin samt förändringen mellan 2019 och 2020 pekar åt samma håll. En kostnadseffektiv medieplan litar inte enbart på en kanal, utan hittar den för målet rätta balansen mellan analoga och digitala medier. Det ger annonsörerna störst värde för sina marknadsinvesteringar, summerar Bubani.

Kantar presenterar ny siffror för räckvidd och upplagor

I veckan presenterade Kantar Sifo helårssiffrorna för båda upplagor och räckvidden. Siffrorna i Orvesto Konsument 2020 skvallrar om betydande förändringar i allmänhetens köpmönster och medievanor, till exempel en positiv tillväxt för on demand-tjänster. Upplagorna finns samlade hos Kantar Sifo under Audit-rapporter medan räckviddstalen finns under Orvesto Konsument.

Nyheter och mer i korthet

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.