Tjugotalet kommer att präglas av det syntetiska

Tjugotalet kommer att handla om syntetiska produkter spår framtidsforskaren Amy Webb i Future Today Institutes årliga rapport om morgondagens teknikutveckling. Möjligheterna att skapa röster och tjänster på syntetisk väg kommer att påverka publicistiken starkt. Och i kapitlet om journalistik berörs bland annat marknadernas konsolidering, optimeringen för en ny typ av sök och en mer mogen prenumerationsmarknad. Där pekar FTI på behovet av närläsa köparnas beteende vid val av prenumerationer – och avslut – då allt fler produkter och tjänster konkurrerar om hushållens abonnemangsbudget.

Coronakrisens effekt på medier

Den globala pandemin kommer att sätta djupgående spår i medielandskapet, skriver medieinstitutet Reuters chef Rasmus Kleis Nielsen i sin analys av covid-19:s effekter på journalistiken. I korthet går hans analys ut på att intäkterna – i det korta loppet – kommer att minska drastiskt i fler kanaler än bara för annonserna och att prenumerationsmodellen kommer att hjälpa många medier. Därtill spår han att krisen kommer att tydliggöra de oberoende mediernas roll i samhället. Columbia Journalism Review drar i sin tur notvarpen genom amerikanska tidningars omställningar i coronavirusets spår.

Social identitet viktig för betalningsviljan

Det mest framträdande skälet till att betala för nyheter handlar inte om nyhetsbehov utan om socialt umgänge. Så sammanfattar American Press Institute en studie, vilken tidigare nämnts i nyhetsbrevet och som nu presenteras bredare av API. Studien grundar sig på intervjuer med 400 amerikaner om varför de betalar för nyheter. Och den visar att andra orsaker till betalningsviljan – som att vilja följa med i nyhetsutvecklingen och få förströelse – inte betyder lika mycket som nyheternas roll i att behålla och stärka den sociala statusen i umgängeskretsen. På tal om betalvilja finns en vetenskaplig genomgång av 50 amerikanska tidningars digitala prenumerationsresultat i Digital Journalism och en artikel i Journalism om läsarnas uppfattningar och attityder till det ekonomiska och informativa värdet av digitala nyheter.

Krisåtgärderna som kan rädda medierna

Coronapandemin drabbar den redan pressande mediebranschen dubbelt. Många av TU:s medlemsföretag räknar med kraftigt sjunkande annonsintäkter. Därför föreslår TU ett antal omedelbara krisåtgärder med effekt både på kort och lång sikt – förslagen presenterades nyligen i en debattartikel på DN Kultur.

New York Times lägger mer krut på ljud

New York Times köper Audm, vilket är en abonnemangsapp för ljud som ger användarna möjlighet att lyssna på långa artiklar och djuplodande journalistik. Audm har tidigare arbetet med Buzzfeed, New Yorker och Pro Publica. Nieman Lab analyserar strategin bakom affären.

Sju tips för stärkt trovärdighet

79 procent av svenskarna har ganska eller mycket stort förtroende för landets nyhetsmedier, enligt den nationella SOM-undersökningen från Göteborgs universitet. Nu har konsultbyrån Innovation samlat sju tips för den redaktion som vill jobba ännu mer med dessa frågor. Bland tipsen ingår att visa hur jobbet går till, ta hjälp av publiken och skapa mångfald på redaktionen.

Nyheter i korthet

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.