Därför väljer många läsare print

Tillgången till olika medieslag samt deras sociala och rituella dimensioner spelar avgörande roller i konsumenternas val mellan en tryckt och en digital tidning, visar ny forskning från Finland, USA, Argentina, Japan och Israel. Forskarna bakom studien skriver i ”From the barbecue to the sauna”, i New Media & Society, bland annat att den sociala aspekten vid läsning av en tryckt tidning spelar en central roll för vissa konsumenter, medan praktiska egenskaper väger in för andra. Det senare fallet kan vara så enkelt som att en tryckt tidning även fungerar till att tända bastuelden med. För många läsare är även den rituella stunden med en tryckt tidning på morgonen ett sätt att inordna och förstå sin dag. Artikeln finns sammanfattad i bloggen RQ1. Hur många väljer då print i Sverige? Ja, enligt Mediebarometern så läser nästan var tredje svensk, 31 procent, mellan 9 och 79 år en tryckt dagstidning under en vanlig dag.

Ny och billigt sätt att mäta marknadsutveckling

Ett enkelt och billigt sätt att mäta hur stort intresset är för ditt eller din kunds varumärke är att mäta hur stor andel av alla Google-sökningar inom den aktuella kategorin som rör just ditt varumärke. Det säger marknadsanalytikern Les Binet i ett videoklipp, som han gjort för det brittiska reklamförbundet IPA. Binet menar att det nya måttet är användbart för att mäta det relativa intresset för ditt varumärke – jämfört med övriga varumärken i segmentet. Binet och hans kollegor har hittat robusta relationer mellan sök, försäljning och annonsering. Mängden sökningar, eller mer korrekt skillnaden mellan sök och marknadsandel, är till exempel en ledande indikator för förändringar i marknadsandel.

Displayannonser når unga effektivt

Nya svenska rön visar att displayannonsering numer är effektivast i att generera långsiktig medieeffekt i yngre målgrupper som millenniegenerationen. Rapporten Marketing mix modelling retail study, från Schibsted och Group M, visar dessutom att displayannonsering är den näst mest effektiva mediekanalen att driva kortsiktig medieeffekt för annonsörer inom millenniegenerationen. Studien gör klart att mediet är fyra gånger mer effektivt än linjär-tv i det avseendet. Även för långsiktig medieeffekt är displayannonsering effektivt. I den aktuella åldersgruppen är kanalen tre gånger mer effektiv än linjär-tv, skriver Schibsted Marketing Services i ett pressmeddelande.

Kontext vässar säljet

Kontextuellt anpassad annonsering via online-video skärper försäljningseffekten, rapporterar Dagens Media. Rapporteringen bygger på en aktuell studie från Group M och Channel Factory, som studerar vilken effekt olika val av medieutrymmen hade på annonsörens försäljning. Resultaten, som mättes med hjälp av ekonometristudier, visar till exempel att effekten av en Youtube-investering kan skruvas upp med 17 procent om den anpassas till sammanhanget. På tal om sammanhang, kontext och uppmärksamhet genomförde brittiska PR-organisationen Magnetic nyligen en digital konferens där nya rön i dessa frågor belystes.

Rapport från ett spelbord – om affärsmodeller

Table stakes är en engelsk pokerterm för att äga vad som krävs för att sitta med vid spelbordet. Men det är också namnet på ett europeiskt projekt för att vässa mediehusen i den digitala transformationen mot en konsumentaffär. Och enligt projektet krävs det åtminstone sju spelmarker för att kunna ta klivet in i en modern affärsmodell. Det handlar bland annat om serva definierade målgrupper med riktat material, att nå målgrupperna i de kanaler de föredrar och att skapa stabila besöksvanor. Hela rapporten om 14 mediehus, Becomming audiences first, finns att läsa via projektets sajt – vilket är finansierat av Google News Initiative.

Dansk affärsmodell ger billigare kaffe

Nørrebro är en stadsdel i Köpenhamn. Där testar nu den lokala nyhetssajten Mit Nørrebro att låta användarna själv välja vilket belopp de vill stödja sajten med. Det rapporterar branschsajten Medietrends lagom till att Mit Nørrebro efter ett par år på Facebook nu öppnar en egen nyhetssajt. Men det stannar inte vid valet mellan 22 eller 33 danska kronor i månaden. För den som betalar 33 kronor öppnar sig möjligheten att få rabatt i olika butiker och kaféer i stadsdelen. Enligt nyhetssajten kommer den prenumerant eller medlem som köper varor och tjänster där för 221 kronor under en månad att spara pengar på att stödja lokaltidningen.

Ny mall för produktutveckling med UX

Ständig finslipning och omprövning är ett måste inom kunskapsbaserad produktutveckling. Det är en av lärdomarna i tidningen Philadelphia Inquirers och forskningslabbet Lenfests projekt för att skapa en handfast guide för bruk av UX-research inom produktutveckling av lokalnyheter. Projektet är nu framme vid lanseringsfasen. Och här visar A/B- och användartesterna att produktjusteringar är och måste vara en vital del av lanseringen. Hela mallen finns att läsa hos medieinstitutet Lenfest.

Nyheter och mer i korthet

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.