Världen efter coronapandemin

Våra affärer kommer att återhämta sig helt efter pandemin, säger 65 procent av de mediechefer som medverkar i studien World Press Trends 2020–2021, Wan-Ifra (97 sidor). En dryg tredjedel av cheferna tror inte på en full återhämtning. Däremot verkar man vara ense om att konstgjord intelligens eller AI kommer att bli allt viktigare inom publicistiken, att den nya 5G-tekniken kommer att spela en viktig roll nu när distansarbete och strömningstjänster blivit vardag samt att röststyrningstjänster och poddar kommer att formligen explodera under kommande år.

Utmaningar inom amerikansk läsaraffär

Coronapandemin har varit en tuff utmaning för den amerikanska dagspressen. Medieekonomen Iris Chyi vid Texas universitet i Austins studie The impact of covid-19 on 20 U.S. newspapers’ print and digital circulation visar att även om de digitala prenumerationerna ökade med 64 procent mellan 2019 och tredje kvartalet 2020 så minskade de tryckta upplagorna med 21 procent i genomsnitt. Men eftersom de digitala abonnemangen är klart billigare än de för den tryckta tidningen krävs det nästan sex nya digitala prenumeranter för att väga upp en tappad print-prenumerant, skriver Editor & Publisher. Sammantaget pekar det mot minskande prenumerationsintäkter i branschen.

Nio sätt att behålla prenumeranterna

American Press Institute har intervjuat 133 personer, vilka representerar 526 nyhetsmedier i USA, om hur de ser på nio nyckelstrategier i arbetet för att behålla prenumeranter och stärka engagemanget. Fler än åtta av tio ansåg att det är viktigt att identifiera användare som riskerar att hoppa av. Men bara en av fem menade att de var duktiga på det i dag. Andra strategier som ansågs mycket värdefulla var att välkomna nya prenumeranter, studera deras intressen och vanor samt att aktivt uppmuntra till förnyelse av abonnemangen. Rapporten listar också 31 beprövade idéer för att behålla prenumeranterna.

Bevisat framgångsrika vägar i läsaraffären

Kommunikation, produktutveckling och engagemangsmått är tre avgörande ingredienser i receptet för att behålla ett nyhetsmediums abonnenter, säger Ola Henriksson, tidigare Schibsted och nu Star K, i Wan-Ifras 119 sidiga rapport Reader revenue: Subscription marketing. Rapporten – som förutom 13 fallstudier bygger på intervjuer med cirka 90 mediechefer – pekar på betydelsen av snabb och personorienterad varumärkeskommunikation samt att bland annat nyttja de prismodeller som stimulerar till största möjliga engagemang.

Många marknadsbudgetar är felprioriterade

”Total & utter arsehat” är enligt professorn i marknadsföring Mark Ritson träffande uttryck för hur annonsmarknaden fungerar i dag. Ritson menar i ett föredrag under WFA Global Marketer Week 2021 att marknadsföringen måste gå tillbaka till rötterna och intressera sig för sina kunders reella vardag. I dag tänks det för kortsiktigt, kunskaperna för låga – vilket leder till att annonseffektiviteten sjunker. För att råda bot på det bör en majoritet av marknadsinvesteringarna vara långsiktiga och varumärkesbyggande, kampanjerna bör gå i fler kanaler än en och helst i flera olika medieslag. Då ökar tillväxten och effekten stiger – även om budgeten är densamma säger Ritson.

Vad bygger trovärdiga medier?

Den redaktionella processen spelar inte någon avgjort central roll för allmänhetens förtroende för publicistiska medier. Det visar en ny icke-kvantitativ studie från medieinstitutet Reuters vid Oxfords universitet, som intervjuat nyhetskonsumenter i USA, Indien, Brasilien och Storbritannien. Istället fäster sig många för stilistik och andra yttre tecken på kvalitet. Andra viktiga faktorer för tillit är hur väl man känner till mediet i fråga och den allmänna uppfattningen om det. Rapporten finns dessutom sammanfattad av Nieman Lab. Sverige ingår inte i studien, men en del snarlik information finns att hämta i Som-institutets undersökningar. De visar den svenska allmänhetens förtroende för både dagspress och journalister är i stigande. Även i USA har man nyligen studerat allmänhetens förtroende för medier och det i The Media Insight Project.

Pengarna i poddar ökar

Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, presenterar nu för första gången siffror över medieinvesteringarna i poddar. Den nya statistiken visar att annonsörerna köpte poddreklam för 174 miljoner kr under förra året. Det är en ökning med drygt 13 procent jämfört med 2019, rapporterar Dagens Media. För i år räknar IRM med att investeringarna i poddar stiger med 40 procent till 244 miljoner kr. Rapporten visar därtill att 42 procent av de genomförda investeringarna utgörs av annonser medan resterande 58 procent består av olika former av sponsring. Rapporten finns att ta del av via IAB Sverige. Vid sidan av annonsintäkter satsar nu både Spotify och Apple på betallösningar för poddar, rapporterar Wall Street Journal och Svenska Dagbladet samt Nieman Lab.

Ny mall för produktutveckling

Jokke heter Ekstra Bladets nya maskininlärningspipline, rapporterar nyhetsbrevet Digital Ugerevy. Jokkes uppgift är att få tidningens ”fede machine learning modeller” i produktion så snabbt som möjligt, skriver Ekstra Bladets och JP/Politikens forsknings- och utvecklingschef Kasper Lindskow på sajten Towards Data Science. I inlägget How to build a cloud-based ML ops framework in two weeks går han också igenom hur systemet är byggt, efter vilka principer och om funktionen.

Nyheter och mer i korthet

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.