3% ökar morgonpressens intäkter

Morgontidningarnas intäkter från prenumerationer och tidningsköp ökade med 9 procent 2018, jämfört med föregående år. Och de sammanlagda intäkterna ökade med 3 procent, visar ny statistik från TU – Medier i Sverige. Statistiken är hämtad ut rapporten ”Nyhetsekonomi 2018”, vilken distribuerats till TU:s samtliga medlemmar.

Allt fler prenumererar på tidningen

Förra året ökade läsningen av tryckta morgontidningar i alla åldersgrupper, enligt den senaste nationella SOM-undersökningen. Det samtidigt som de digitala nyhetsvanorna stabiliserade sig. Studien noterar också att personer under 50 år har en tydlig digital prägel på sina nyhetsvanor. Vidare uppmärksammar SOM-institutet att andelen personer som har tillgång till en prenumererad tidning i hemmet ökar. Det efter en följd av år med vikande siffror.

Seminarium: Hur går medierna vidare med EU:s upphovsrättsdirektiv

Den 27 maj, kl. 11.30-14.30, anordnar TU ett informationsmöte för medlemmar om det nya upphovsrättsdirektivet. Om två år ska direktivet vara svensk lag. Men hur görs det på bästa möjliga sätt för medier, plattformar och användare? Vilka möjligheter ligger på bordet och vilka är fallgroparna? Professor Sanna Wolk och TU:s jurist Jan Fager håller i seminariet. Stort utrymme lämnas för frågor.

Ny rapport: Dagspressen status idag

I april presenterade Kantar Sifo en ny rapport med ett antal helt färska analysbilder där bolaget studerar utvecklingen i några av de strategiska val som svenska mediehus gjort. I kompendiet blandas passivt digitalt insamlad data med traditionella undersökningar och revision. Kantar Sifos rapport ”Dagspressen idag” behandlar och analyserar räckvidder i print och digitalt, dubbelläsning, andel digitala läsare, betalningsvilja med mera.

Tre lärdomar från effektivaste kampanjerna

Annonseringsmässigt måste nya sätt till både kreativt och i placering för att nå fram till kund. Dessutom måste annonsörer jobba stenhårt med igenkänning. Vdare måste det råda kampanjbalans mellan varumärke och utbud. Det menar Warc efter att ha studerat några av världens mest effektiva annonskampanjer.

Print fortsätter att fungera

Många läsare föredrar tryckta tidningar och tidskrifter. Och huvuddelen av intäkterna kommer fortfarande från de tryckta kanalerna. Därför landar rapporten ”The future of media” från UPM och Fipp i slutsatsen att prints uthållighet till stor del handlar om dess förmåga att komplettera andra plattformar. Enligt rapporten kommer print att vara en av flera bärkraftiga alternativ under flera år framåt.

Vad kan medlemsorganisationer lära medier?

Nyhetsmedier måste tänka horisontellt och inte bara vertikalt om de vill vara ekonomiskt långsiktiga, menar författarna till rapporten ”What media can learn from other member-driven movments” från Knight Center vid Texas universitet och projektet Membership Puzzle vid New Yorks universitet. Rapporten tittar bland annat på om kyrkor, miljörörelsen och liknande har idéer som kan stödja medier.

Poddar värda ett öra

I de senaste poddarna från OMR Media samtalar Pia Frey med Chartbeats vd John Saroff om marknadsföring, tekniska utmaningar, engagemang och prenumerationsaffärenoch New York Times teknikchef eller CTO Nick Rockwell. Den senare intervjun handlar om personaliserade tjänster, datainhämtning och prenumerationsintäkter.

Nyheter i korthet 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.