Mary Meekers trender 2019

333 sidor statistik om allt som kryper och går i digitala kanaler. Så kan kanske Mary Meekers årliga sammanställning Internet Trends Report beskrivas. Meeker noterar bland annat att vi delar och berättar i bilder i en omfattning som vi aldrig sett tidigare, att e-handeln fortsätter att växa, att Amazon rycker åt sig en allt större andel av de digitala reklaminvesteringarna och att dessa investeringar mobilt hunnit ifatt den mängd tid vi lägger på mobilen. I år handlar ett också ett intressant avsnitt om utvecklingen för modellen freemium-premium. Enligt Meeker har vi bara sett början av den utvecklingen. Nieman Lab gräver djupare i hennes analys av relationen mellan medieinvesteringar och medietid. Hela rapporten finns via Recode, medan The Atlantic och AdAge sammanfattar den.

Fler betalar för digitala nyheter

Drygt var fjärde, 27 procent, svensk internetanvändare betalade för digitala nyheter 2018. 22 procent hade en pågående prenumeration medan 5 procent betalade på annat sätt, visar medieinstitutet Reuters färska Digital News Report 2019. Med en så stor andel av betalande konsumenter är Sverige den marknad näst efter Norge där utvecklingen inom den digitala prenumerationsekonomin nått längst. Den svenska tillväxttrenden har dock mattats av. I Sverige ökade andelen betalande med 1 procentenhet samtidigt som den i Norge ökade med 4 procentenheter. Och det till 34 procent betalande. Rapporten sammanfattas på tre minuter i videoklippet ovan.

Nästan alltid någon annanstans

Vad gör Chicago Tribune, San Francisco Chronicle och Indianapolis Stars läsare på nätet? Jo, 99 procent av tiden är de någon annanstans än hos dessa tre titlar. Forskare vid amerikanska universitetet Northwestern har gått igenom Comscores desktop-data 2016-18 för titlarna. Analysen visade att den totala tiden användarna lägger på nyhetssajter ökar. Men även att de olika titlarnas grundmönster innehåller stora likheter. Och att en inblick i vad användarna gör utanför den egna sajten kan underlätta vissa redaktionella val samt fånga upp tidiga signaler om vad användarna är intresserade av.

Publikens val styr framtida affär

Konsumenterna kommer att stå för nyckelintäkterna för medie- och underhållningsföretag, enligt PwC:s nya Global Entertainment and Media Outlook 2019-2023. Men för att nå dit måste ytterligare nytänkande och personalisering till, vilket kommer att förändra sättet vi använder internet i grunden. PwC spår att mediernas erbjudanden och affärsmodeller kommer att ta sin utgångspunkt i publikens personliga preferenser, ökade valmöjligheter och vilket sammanhang man önskar ta del av det redaktionella materialet. På tal om relationen till läsarna har British Journalism Review och Ben Whitelaw en ledare om betydelsen av tillhörighet.

Läsarna önskar än mer lokalt

När en lokaltidning försvinner är det svårt för övriga medier på orten att fylla ut hela dess roll. Det visar Institutet för mediestudiers stora innehållsanalys av 20 000 nyheter ur 26 svenska medier. Analysen visar också att politik är journalistikens vanligaste ämne, att journalistiken blivit mer tolkande och att publiken önskar sig ännu fler lokala nyheter.

Årets trender på redaktionerna

Redaktionella utvecklingstendenser står i centrum av nyhetsmediernas världsorganisation Wan-Ifra:s aktuella rapport Trends in the Newsroom 2019. I år kommer rapporten ut med en trend i taget och den första av fem sätter ljuset på data och relationen med användarna. Rapporten poängterar vikten av att de grupper inom mediehuset som arbetar med dessa frågor förstår användarnas och potentiella användares behov och önskemål, den publicistiska strategin och journalistiken samt interaktionen med läsarna via sociala nätverk, externa plattformar och nyhetsbrev. Rapporten visar vidare att de grupper som jobbar dessa utmaningar sällan funnits speciellt länge. Nästa fyra av tio är yngre än ett år. Rapporten är kostnadsfri för medlemmar i Wan-Ifra (sammanfattning gratis).

Sverige digitalspets i EU

Att kolla nyheter är den näst mest populära aktiviteten online bland Europas internetanvändare, enligt årets upplaga av EU:s Digital economy and society index från Eurostat. Indexet visar också att användningen av digitala videosamtal, banktjänster och spel ökat i ganska moderat omfattning. Största ökningen har skett i användningen av online-video. Störst andel videotittare finns Sverige, Nederländerna och Danmark. Rapporten DESI 2019 mäter hur långt EU kommit i sin digitala utveckling inom en rad områden.

Nyheter i korthet 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.