Affären fokus 2019

Prenumerationsaffären är en nyckelprioritet för nyhetsbranschen 2019. Det visar en färsk trend- och prognosrapport från medieinstitutet Reuters i Oxford. Rapporten visar också att branschen har minskat sitt engagemang i plattformar som Facebook samt att ljud spelar en allt viktigare roll i det redaktionella utbudet. Av det senare följer också att en stor andel av de 200 mediechefer, som intervjuats för rapporten, spår att röststyrda tjänster kommer att ha en betydande inverkan på hur publiken tar del av det redaktionella innehållet under de år som kommer. Vidare belyses frågan om så kallade betalblockerare kommer att växa; mjukvara som blockerar det javascprit som styr betallösningens mekanismer. Nieman Lab sammanfattar rapporten medan hela finns hos Reuters Institute.

Nyhetspushar egen plattform

Amerikanska medier sände ut 16 procent fler nyhetspushar per vecka under förra året, visar en ny rapport från Tow Center for Digital Journalism. Studien visar också att pusharna blivit längre. En annan intressant utveckling är redaktionernas förändrade syn på utskicken. I dag ser många redaktioner pushen som en egen plattform eller kanal, likt sajten och förstasidan, samt att den här kanalen kräver sin egen uttalade strategi. Inte minst i notisernas roll för att fördjupa lojaliteten till mediehuset. I dag används pusharna inte bara för breaking news.

Stöd för journalistiken får unga att prenumerera

Gota media har genomfört en rad djupintervjuer bland sina unga prenumeranter. Och en av slutsatserna är att många valt att prenumerera som en aktivistisk handling. ”Att prenumerera på en lokal dagstidning är ett ’statement’ på sitt engagemang”, säger Marie Erlandsson, marknadsområdeschef Gota media, till Medievärlden. De unga prenumeranterna strök också under betydelsen av källkritik.

Viktigt att tillfredsställa publikens behov

Hur ser en redaktionell strategi för användarnas behov ut? Den frågan har BBC World Service funderat på i två år. Och utifrån den nya strategin klassificerar man samtliga publiceringar enligt de sex kategorier man identifierat genom publikens användarmönster. BBC:s studier visar att publiken vänder sig till dem för att bli uppdaterade, få perspektiv, bli klokare, uppdaterade om trender, bli roade och inspirerade. Enligt BBC ökar användningen om redaktionerna ser till fler än uppdateringsbehovet, sammanfattar bland annat Medietrends.

Så stärker analys och data medieaffären

TU:s analys- och annonsdag, 31 januari, riktar sig till alla som är intresserade av annons- och användardata, redaktionell utveckling, kommersiell analys och medieaffären. Under eftermiddagen på Helio Hötorget i Stockholm medverkar Johan Wilberg, analytiker Bonnier News Brand Studio, Li L’Estrade, innehållsutvecklingschef Mittmedia, Malin Nygren, Head of Global Customer Development and Analytics SAS, Håkan Helander, konsult Media720 samt Anette Liljeros, Head of Inventory and Data, och Staffan Rosell, vd Bauer Media. Hela programmet finns på TU:s sajt (obs! begränsat platser kvar).

Ny rapport om blockkedjeteknik i praktiken

Wan-Ifra har publicerat en praktiskt orienterad rapport om blockkedjeteknik för nyhetsmedier. Rapporten sätter ljuset på områden där mediehusen har störst nytta av tekniken. Blockkedjor lämpar sig till exempel väl för att bevaka upphovsrättsligt skyddat innehåll, men också för att säkra licensierat material. Andra möjligheter är smidiga mikrobetalningar och identifiering vid eftertextannonser.

Mediers utmaningar under lupp

Mediernas säkerhet, tekniken och affärsmodellernas utveckling är några av de utmaningar en lång rad forskare ser att journalistiken står inför. Frågorna analyseras och granskas i den vetenskapliga tidskriften Journalism: Theeory, Practice and Criticisms senaste utgåva. Alla skribenter fick en och samma fråga: ”Vilken är den största utmaningen för journalistiken i dag och beskriv hur dess effekter kan antingen lösas eller minimeras.” Och till stor del handlar de utmaningar forskarna ser om värderingar, demokrati, ekonomi och tillit.

Större räckvidd ger skarpare effekt

Har TU några riktigt bra tips på annonsargument för nyhetsmedier? Frågan dyker upp med jämna mellanrum. Och ett svar är att kolla Eff Works sammanställningar av de marknadsstudier Les Binet och Peter Field genomfört. I en artikel från i fjol punktar man bland annat upp vikten av att bygga varumärke, nå ut brett och att nå nya möjliga kunder. Allt grundat på solida studier.

Nyheter i korthet 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.