Antalet intäktskällor ökar för nyhetsmedier

Coronapandemin har ytterligare ökat fokuset på läsarintäkter inom nyhetsindustrin, visar årets upplaga av medieinstitutet Reuters rapport Journalism, media, and technology trends and predictions 2021. Samtidigt visar enkätstudien att meningarna är delade om läsaraffären är en framgångsväg för hela branschen eller endast är hållbar för vissa titlar. 51 procent av de 243 svarande mediecheferna från 43 länder anser att intäktsmodellen i slutänden kommer att fungera för de allra flesta nyhetsmedier – medan 41 procent anser att den bara kommer att fungera för en minoritet. Studien pekar också på hur viktigt det blivit för många medier att stå på flera olika intäktsben. De svarande uppger att de i genomsnitt har fyra olika intäktskällor. Rapporten sammanfattas av Journalism.co.uk och Press Gazette.

Digitala annonsintäkter driver på återhämtnignen

Förra året var ett tufft annonsår. Men det blev inte riktigt lika tufft som många befarade i tidigt i våras, säger IAB Europes chefsekonom Daniel Knapp i sin genomgång av rapporten Economic Trends Forum: 2021 Outlook. Han pekar bland annat på krisstöden, den digitala konsumtionens expansion och e-handelns tillväxt som några av skälen till att framför allt den digitala annonseringen klarade sig bättre än förväntat. I prognosen för 2021 spår IAB att de digitala annonsinvesteringarna i Europa kommer att växa med strax under 12 procent, relativt fjolåret. Och att vinnarna är de som kan påvisa mätbara effekter, erbjuder rörlig bild och flerkanalsalternativ. Sök och eftertext riskerar däremot att få det svårare under detta år. De svenska siffrorna för fjärde kvartalet och helåret 2020 presenteras av Institutet för reklam- och mediestatistik fredagen den 19 februari och av TU måndagen därpå.

Kvalitetsmedier kostnadseffektiva annonskanaler

Är en standardannons lika effektiv i alla kanaler? Nej, visar en ny brittisk studie från analysbolaget Lumen. En annons på 300×250 px lockar enligt studien större uppmärksamhet på en sajt likt thetimes.co.uk än vad en likadan annons gör på Youtube – och 14 gånger mer än på Ebay. Lumen definierar uppmärksamhet som synlighet x faktiskt tittande x tidslängd.

Tryggt att annonsera i nyhetsmedier

Bolag som annonserar på sajter hos kvalitetsmedier skadas inte om annonsen ligger intill rapportering som kan upplevas som negativ, vilket ibland hävdas. Det visar den färska studien In Safe Hands från Reach Solutions skriver Mail Online. ”Bevisen är obestridliga”, säger Reachs Andrew Tenzer. Han betonar också betydelsen av trovärdiga annonsmiljöer när det gäller brand safety.

Forbes satsar på nyhetsbrev

Tidningen Forbes nya tjänst gör det möjligt för användare att prenumerera på nyhetsbrev från vissa utvalda medarbetare – och betala för det. Enligt Axios delas intäkterna lika mellan skribenter och Forbes, även om vissa skribenter garanteras en grundersättning och en del av annonsintäkterna.

Corona driver på antalet nedladdningar av appar

Nedladdningen av appar ökade med 7 procent under förra året till rekordhöga 218 miljarder nedladdningar, noterar analysbolaget App Annies aktuella rapport State of Mobile. Konsumenternas utgifter för apparna ökade i sin tur med hela 20 procent till 143 miljarder USD, rapporterar Techcrunch. Ett av skälen till utvecklingen är, enligt rapporten, ett förändrat användarbeteende under coronapandemin.

Bojkott av Facebook – men vad händer på sista raden?

Förra året bojkottade en rad annonsörer Facebook då de ansåg att plattformen tillåtit spridning desinformation, hot och hat. Bojkotten ledde till en omfattande debatt om plattformarnas ansvar. Men ledde den samtidigt till minskad försäljning hos annonsörerna? Enligt nya data från Forrester är det generella svaret på den frågan nej, rapporterar Marketing Dive. Endast sju av de 43 studerade bolagen tappade i försäljning under det aktuella kvartalet jämfört med det föregående.

Nyheter med mera i korthet

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.