Teckna prenumeration på nyhetsbrevet här.

Andelen annonsblockerare minskar i Sverige

Allt färre svenskar är kritiska till annonser på sajter och i videoklipp. Dessutom har andelen som uppger att de brukar annonsblockerare krympt till 32 procent, enligt en ny studie från Audience Project. Det är en minskning från över 40 procent 2016. Trots att antalet annonsblockerande konsumenter minskar ligger antalet blockerade sessioner i stort sett kvar på samma nivå som tidigare, men med en tendens att öka. Audience Projects rapport visar därtill att placeringen har betydelse för upplevelsen av hur relevant och värdeskapande annonsen är.

Pushnotiser nyckel till kontakt

En mycket stor andel av Europas mediehusen arbetar i dag aktivt med sända ut pushnotiser till sina användare, slår aktuell forskning i Digital Journalism fast. Forskningen noterar också att ett genomgående och samstämmigt skäl till den här push-praktiken är att få tillgång till publikens uppmärksamhet under hela dag – och inte endast vid stipulerade tidpunkter. Däremot visar studien på en stor variation bland de styr- och preferensfunktioner som de olika marknaderna erbjuder. Mediehusen fortsätter att håll i den tidsmässiga kontrollen samtidigt som de låter notiserna anpassa sig till användarens krav. Det går även att se klara skillnader i praktik mellan kommersiella medier och icke-kommersiella, gamla och nya samt beroende på marknadsposition.

Deloitte spår fortsatt konsolidering på mediemarknaden

Tillgången på populärt, marknadsmässigt och kraftfullt publicistiskt material har varit en pådrivande faktor i den omfattande konsolidering som skett inom världens stora medie- och underhållningsindustrier, hävdar Deloitte Insights i en färsk marknadsanalys. Och det faktum att den kanal eller plattform som redan har det mest attraktiva innehållet också har större möjligheter att locka till sig både annonsörer och konsumenter – och därmed pengar – gör att man spår att uppköpstrenden kommer att fortsätta. Deloitte menar vidare att branschens bolag därför bör fokusera på att erbjuda publiken ett särskiljande innehåll, antingen i stor skala eller via nischdominans, liksom att ha en direktkontakt med konsumenten i den egna kanalen. Därtill kommer betydelsen av nödvändiga resurser för att dra nytta av ökad datatillgång och förmågan att använda den för att stärka lönsamheten och fördjupa kundinsikterna.

Nordiska app-marknaden dynamisk

Konsumenterna i Danmark, Finland och Sverige har störst antal appar installerade på sina mobiler och det trots att tillväxten för nedladdningar saktat av här. Norden ligger även högt i användandet av alla dessa appar och i engagemang noterar en ny rapport från App Annie. Det senare beror bland annat beror på att användningstiden drivs upp av läsning av mejl, nyhetsuppdateringar och bankärenden. Mängden installerade appar indikerar dessutom att de nordiska användarna är villiga att nyttja olika appar för olika  ändamål samt att de är intresserade av att testa nya produkter.

Stärkt nytänkande under coronakrisen

Coronapandemin har tvingat en lång rad aktörer att ställa in evenemang och annonskampanjer. Och för att möta den här omställningen har mediehusen fått tänka om och nytt. En ny amerikansk studie från Brand United visar också att tre av fyra mediehus startat nya poddar, digitala evenemang och nyhetsbrev för att kompensera annonsbortfallet och inställda event. En utgivare kan kanske inte ta lika bra betalt för ett digitalt event som för ett fysikt. Men det går att paketera om innehållet i ett digitalt evenemang till ett betal-webbinarium eller lead-genrerande verktyg skriver bloggen Media Nut – som även lyfter fram innovativa exempel hos Time, Condé Nast och NBC.

Britter gillar tv-nyheter

TV fortsätter att vara vuxna britters, 75 procent, mest använda kanal för nyheter visar en ny rapport Ofcom. Favoritmediet tv följs av internet, 65 procent, samtidigt som tryckta och digitala nyhetstidningar i dag läses av 47 procent av alla vuxna. Andelen som tar del av nyheterna via sociala nätverk minskar till 45 procent. Enligt rapporten är den här gruppen också mindre engagerade som nyhetskonsumenter än andra.

Tidningen har en demokratisk effekt

En ny studie från Pew Research Center i USA visar att de amerikaner som till största delen tar del av nyheter om politik via sociala nätverk skiljer sig från andra nyhetskonsumenter på flera sätt. De tenderar till exempel att vara mindre benägna att aktivt följa stora nyhetshändelser, som coronapandemin och det kommande presidentvalet. Därtill kommer en benägenhet att vara mindre insatta i dessa frågor.

Nyheter och rapporter i korthet

Teckna prenumeration på nyhetsbrevet här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.