Starka vanor får affär att växa

Forskning från Local News Initiative vid amerikanska Medill-institutet visar att stabila, gärna dagliga, läsarvanor och stark lokalbevakning är nyckelfaktorer för att behålla prenumeranter. Det gäller både för storstads- och lokalpress. Forskarna noterar vidare att nationella nyheter är en viktigare drivkraft i behållandet av prenumeranter för små nyhetsmedier än för stora. En teori är att på mindre marknader fungerar den lokala nyhetstidningen som ett tydligare fönster mot världen.

Journalistik för ökat engagemang

Artiklar som gör läsarna mer positiva, intresserade och insatta i artikelns ämne samt ger mer engagerade läsare – vem vill inte publicera det? Ny forskning från Center for Media Engagement i USA visar att artiklar som innehåller de fem komponenterna problemet (orsaker och effekter), lösningar (hur problemet kan lösas), genomförandet (hur lösningen kan ske praktiskt), resultat (den utveckling, statistik eller anekdotisk, som skett för att råda bot på problemet) och insikt (vilka lärdomar som kan dras) ökar chanserna för att uppnå just detta.

Seminarium: Så går medierna i Sverige

Hur utvecklas dagspressens och andra nyhetsmediers ekonomi? Vilka är trenderna? Och vilka bolag är mest lönsamma? Varje år presenterar docent Jonas Ohlsson rapporten Medieekonomi från Myndigheten för press, radio och tv. Under senare år har presentationen hållits i samarbete med TU och Kantar Sifo. I år, den 23 oktober, kompletteras presentationen av Morgan Sandström och en analys av betalningsviljan i en värld av abonnemang. Boka din plats på presentationen i dag.

Konstruktiv neddragning i print

Forskare vid American Press Institute menar i en strategistudie att färre utgivningsdagar i print bör vara ett övervägt moment i en välplanerad digital strategi framåt. Men de menar också att en minskning bör ske först efter det att den digitala affären hunnit samla på sig tillräckligt med kunskap om publiken. Den nya rapporten heter ”Cutting print: Making it work when publishing days must go”. Nieman Lab sammanfattar och kontextualisera.

Medievanorna fortsätter förändras

I nya rapporten Medieutveckling 2019 belyser Myndigheten för press, radio och tv svenskarnas förändrade mediekonsumtion. Den visar att åldersklyftorna ökar och att de yngre blir allt mer digitala i sin konsumtion, medan de äldre huvudsakligen är engagerade i de mer traditionella mediekanalerna. Andelen som abonnerar på en tidning är stabil sedan 2016 tack vare att de digitala prenumerationerna ökar. Hushållens medieutgifter bekräftar också att konsumenterna blir allt mer digitala i sin konsumtion. Mer pengar läggs på bredband och mobilabonnemang. Samtidigt minskar hushållens utgifter för att ta del av nyhetsmedier.

Bästa tipsen för ökad försäljning

Jämförelsetal och knyckvänliga tips från fler än 500 medier runt om i världen har amerikanska Lenfest Institute samlat i ”Digital Subscription Reader Revenue”. Rapporten sätter bland annat fokus på hur benchmarking ska och inte ska användas, konvergerings- och avslutningsgrad samt försäljningsstrategi.

Praktik för bättre poddar och affär

Reuters Institute for the Study of Journalism har publicerat uppsatsen ”So You Have a Podcast? What broadcasters and newspapers are doing with new forms of audio”. Uppsatsen är författad av Yles Aura Lindeberg och behandlar bland annat intressanta affärskoncept i Sverige och Australien.

Ljud lyfter Telegraphs affär

Brittiska tidningen Telegraph har börjat använda Whatsapp för två minuter korta nyhetsuppdateringar som röstmeddelanden vid kl. 08 och 15. Meddelandena följs av länkar till nyhetsartiklarna. Användare – ofta pendlare – som tecknar sig för tjänsten är tolv gånger mer sannolika än den genomsnittlige användaren att börja prenumerera. Och de läser dubbelt så mycket som den vanlige läsaren, rapporterar Medieblogger.

Nyheter i korthet

Prenumerera på TU Marknad och insikt!

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.