Läsarinäkterna ökar för morgonpressen

Morgontidningarnas läsar- och användarintäkter ökar med 4 procent under första halvåret i år, jämfört med motsvarande period i fjol. Ökningen är särskilt tydlig under årets andra kvartal och i de digitala kanalerna, visar aktuell intäktsstatistik från TU – Medier i Sverige.

Medlemskap som affärsmodell – fungerar det?

Hur kan medier finansiera journalistik via medlemsintäkter? Svaret på den frågan är ämnet för Membership Puzzle Projects och Lenfest Institutes nya handbok The Membership Guide. Handboken är utformad som en flerstegskurs i medlemskap och presenterar tanken på medlemskap som affärsmodell i en rad olika steg samt identifierar framgångsrika föregångare och varnar för vanliga misstag. Därtill finns 34 fallstudier av hur olika redaktioner närmat sig frågan om medlemskap. Projektet är finansierat av Google och leds av bland andra Jay Rosen, NYU. Även tyska DW Akademie har satt samman en handbok i att nå digital framgång, vilken vänder sig till publicistiska nystartsbolag.

Så använder svenska ungdomar medier

De barn som är aktiva i sociala nätverk lägger i genomsnitt 75 minuter om dagen på dessa. Det är en liten, men ingen anmärkningsvärd, ökning sedan förra året – visar rapporten Orvesto Junior 2020 från Kantar Sifo. Rapporten visar också att tonåringarna lägger ytterligare 20 minuter på nätverken, vilket alltså betyder uppåt 1,5 timme under en vanlig dag. Kantar Sifo har nyligen även presenterat Orvesto Näringsliv – hela rapporten här.

Paketpris på journalistik i USA

Washington Post och Financial Times har enats om att erbjuda varandras läsare tillgång till den andres material. En läsare som tecknar en prenumeration på Washington Post får tre månaders tillgång till Financial Times samtidigt som tidningens läsare får digital tillgång till den förra i 90 dagar utan extra kostnad.

Därför tittar vi på annonser

Annonser fungerar. Men de fungerar inte för alla varje gång. Därför menar det brittiska analysbolaget Lumen att den viktiga frågan att ställa sig är varför konsumenterna ser en annons, inte varför de avstår. Det visar sig att de annonser som noteras mest har åtminstone två saker gemensamt. A) De är värda att se på tack vare innehållet eller formen. B) De upplevs som användbara för konsumenten – det vill säga relevanta, målinriktade och lägliga. En grund för att dessa mål ska uppnås är att annonsörer faktiskt annonserar. En annons från en trägen annonsör har större chans att uppmärksammas än en från en sporadisk annonsör. På tal om reklam har Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer läst av svenskarnas syn på reklam och i vilka kanaler de uppskattar att ta del av den.

Fem tips för fler kompletta enkäter

Tänk som en respondent, stryk hårt bland frågorna, använd grafik, håll hög frågeeffektivitet och låt frågorna engagera. Så kan kanske Kantars fem bästa tips för att undvika att alltför många kliver ur dina enkäter, vilket riskerar att försämra undersökningens kvalitet.

Bank-id viktigaste appen för svenskar

Nästan varannan Twitter-användare i Sverige nyttjar nätverket för att kolla av nyheter. Och en av fem på Facebook gör detsamma, visar Audience Projects senaste rapport. Den visar även att Bank-id, Swish och Instagram är de tre appar internetanvändarna säger sig ha svårast att undvara. Därtill att Linkedin och Instagram är de sociala nätverk där störst andel av svenska användare följer företag.

Slow journalism skyndar långsamt

Så kallad slow journalism sägs ibland vara ett alternativ för de som tröttnat på den snabba nyhetsrapporteringen i andra medier. Ny dansk forskning, sammanfattad av Nieman Lab, indikerar att det i stället är aktiva nyhetskonsumenter som tar del av flest artiklar inom slow journalism-fältet. Sannolikheten är stor att den här typen av journalistik lockar konsumenter som redan är engagerade nyhetsläsare. De som däremot är trötta på nyheter avstår även från den mer långsamma journalistiken.

Nyheter i korthet

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.