Nyheter vässar effekten

Nyhetsmedier fungerar effektivt som reklammedium både som egen kanal och i kombination med andra. En ny ekonometrisk studie från Bonnier, Mediekompaniet, Schibsted, Stampen och Group M intresserar sig särskilt för synergieffekterna. Studien visar bland annat att medieköpare som går i nyhetsmedier tack vare det når 70 procent högre avkastning på investerat kapital (ROI) för sin sökordsannonsering – i genomsnitt. Vidare når köparna 32 procent högre ROI för annonsköpen i de sociala nätverken och 30 procent högre ROI för annonseringen via online-video. I höst ska bolagen bjuda in medieköpare till gemensamma seminarier.

Hushållens utgifter för strömmat ökar

De svenska hushållens utgifter för strömmat videoinnehåll ökar, enligt en aktuell rapport från MMS. De här utgifterna ökar samtidigt som hushållens totala medieutgifter minskar. Hushållen betalar totalt 6,8 miljarder kronor för digitala tv- och videotjänster (inklusive streamingtjänster) per år. Strömningstjänsterna av prenumerationstyp kapar åt sig en allt större del av dessa nästan 7 miljarder och MMS uppskattar andelen till 76 procent, rapporterar Dagens Analys.

Användarintäkter driver affär

På några få år har användarintäkter blivit en vital pusselbit i den digitala affärsmodellen. För att stärka den digitala tillväxtan har Schibsted jobbat aktivt för att utveckla användarupplevelsen för betalande kunder med skräddarsytt nyhetsurval, ökad relevans och en relationsstrategi till plattformarna. I ett videoklipp som Inma delat berättar Schibsteds Kjersti Thorneus mer om hur koncernen jobbar och varför. I rapporten ”Innovation in Media World” har konsultbolaget Innovation även det samlat exempel på framgångsrecept för betallösningar – del 1 och del 2.

Google släpper handbok om läsarintäkter

Medarbetarna, processen och teknologin är de tre viktigaste delarna i transformationen från annonsaffär till en användardito, enligt Googles nya handbok ”Digital Subscriptions Playbook”. Handboken är framtagen tillsammans med FTI Consulting och den amerikanska lokaltidningsorganisationen Local Media Association. Handboken rymmer förslag på beräkningsmodeller, tillvägagångsprocesser och nyckeltal.

Norge: Digitala intäkter växer

Förra året minskade norska dagspressens intäkter, samtidigt som antalet tidningar vilka gick plus före skatt ökade, visar Medietilsynets årliga ekonomirapport. Lönsamheten fortsätter enligt rapporten att vara under stark press på grund av annonstappen. Mer än var tredje annonskrona har lämnat norsk press de senaste fem åren. Minskningen sker framför allt i print, medan de ökar digitalt. Förra året kom 6,7 miljarder NOK av intäkterna från användarna, vilket är en ökning med 2 procent relativt 2017. Hela tillväxten kom från de digitala kanalerna. Sammantaget så är intäktsnivån stabil för första gången sedan 2011. Den svenska motsvarigheten den norska rapporten presenteras den 23 oktober – boka plats.

54 chefer om mediernas framtid

Medill News Leaders Project 2019 har samtalat med 54 mediechefer om intäktsmodeller, innovation och lokaljournalistikens framtid. Och deras rekommendationer kokar ned till att ta betalt för journalistiken, jobba för ökat engagemang hos användarna, utnyttja nyhetsbrevets potential, se prenumeranterna som medlemmar, söka alternativa intäktskällor och inte tappa bort prints kvaliteter.

Gen Z:s känsla för print

Generation Z är födda 1995-2012 med mobiler i handen och uppväxta med sociala nätverk – nästan. Men de har också en uttalad känsla för det tryckta ordet. Enligt Reuters Insights lägger Gen Z en timme på att läsa tidskrifter varje vecka, föredrar tryckta läromedel och böcker framför digitala. De värderar också tryckta medier högre och litar mer på tryckta medier än digitala. Reuters Insights gör bedömningen att print fortsätter att spela en viktig och kompletterande roll i de ungas mediekonsumtion. På tal om print så analyserar tyska Sächische Zeitung vad printläsarna faktiskt läser och uppskattar via tjänsten Lesewert. Nieman Lab sammanfattar några av analysresultaten.

Under huven på NYT Parenting

Tvärfunktionellt samarbete och kopplingen till kärnprodukten är omistligt vid utvecklandet av en ny redaktionell produkt. Det är ett par av de lärdomar arbetsgruppen bakom New York Times produkt Parenting nämner i en lång under huven-post på Medium. I posten går de igenom idén, uppdraget, utvecklingen och följderna.

Annons-tv lever

I en aktuell studie studerar Comscore demografisk, användar- och survey-data från digitala, tv och operatörsoberoende plattformar för att utröna om konsumenttyper fungerar i annonser, om aktivism är bra för affären och om tv fortfarande lever. Resultaten pekar mot att stereotyper inte alltid ger annonsbudskapet en positiv knuff, att varumärkesaktivism är svårt och att tv inte är dött.

Nyheter i korthet

Teckna dig för nyhetsbrevet TU Marknad och insikt.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.