AI på redaktionen

Konstgjord intelligens spelar redan i dag en viktig roll på många redaktioner när det handlar om research, produktion och distribution av nyheter. Det visar Wan-Ifras nya rapport ”AI in the newsroom” med fallstudier från Mittmedia, Aftenposten och Dagens Naeringsliv med flera. I dessa fall om sportjournalistik, lagfarter, förtetagsgrundande, prioriteringar på ettan och artikelrekommendationer. Andra lärdomar är att journalister svårligen kan ersättas av AI, att AI inte är ofelbart och att tekniken inte är ofelbar. Danska Journalisten uppmärksammar också robotarnas intåg på redaktionerna med exempel från Nyheter24 och Mittmedia.

Digitala läsarintäkter ökar, print minskar

TU mäter läsarintäkternas utveckling hos 63 morgontidningar. Och hos dessa ökar de digitala läsar- och användarintäkterna med 14 procent under första halvåret i år, jämfört med motsvarande månader 2018. Men samtidigt som de digitala intäkterna ökar så minskar prenumerations- och lösnummerintäkterna från den tryckta tidningen. Under första halvåret var minskningen 4 procent. Sammantaget betyder det att morgonpressens läsar- och användarintäkter minskar med 2 procent. Statistiken bygger på uppgifter från fyra jämförbara storstadstidningar och 59 landsortstidningar. På TU:s sajt finns medlemsexklusiv data och fördjupad analys (inloggning krävs).

Amerikaner oroar sig för sociala nätverks effekt på nyheterna

62 procent av amerikanerna anser att de sociala nätverken har för stort inflytande på nyheterna, enligt en ny studie från institutet Pew Research. Studien visar också att 55 procent av de vuxna, som deltog i studien, tar del av nyheter via de sociala nätverken. Och att Facebook är det vanligast förekommande och Youtube näst vanligast.

Hur går den svenska mediemarknaden?

Hur utvecklas annonsintäkterna och lönsamheten? Och vilka är de avgörande trenderna och strukturella förändringarna? Den 23 oktober presenterar Jonas Ohlsson, Nordicom, årets rapport Medieekonomi från Myndigheten för press, radio och tv. Seminariet är ett samarrangemang mellan Myndigheten för press, radio och tv, Kantar Sifo och TU.

PwC spår utvecklingen till 2023

Prognosen från konsultbolaget PwC är att medie- och underhållningsbranscherna kommer att växa med 3,3 procent årligen under perioden 2019-23. Men det inte tillväxt för alla. Dagspress spås minska, liksom tidskrifter, böcker och radio. Den 25 sidor tjocka rapporten finns att läsa via Kampanje.

Strategier för rätt medieinvesteringar

En växande andel marknadsansvariga, 68 procent, anser att det är viktigt att balansera de kortsiktiga försäljningsmålen med långsiktiga varumärkesmål, visar den nya globala rapporten Getting Media Right från Kantar. Rapporten sätter ljus på frågan om att mäta marknadsinvesteringar på rätt sätt, hitta balans mellan kanal, frekvens, nyckeltal, målens tidslängd, etc.

Nyheter i korthet

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.