Konsumenterna lägger mer pengar på medier

13 procent av hushållens medieutgifter läggs på nyhetsmedier, 11 procent på böcker och 5 procent på intressemedier. Störst andel – mer än hälften – läggs på rörlig bild, noterar Institutet för reklam- och mediestatistiks rapport Hushållens medieutgifter. Totalt handlar det om medieutgifter på 57 miljarder kronor. Siffrorna visar vidare att hushållens utlägg för nyhetsmedier ökar med 3 procent jämfört med fjolåret. Det betyder i sin tur att hushållen köper nyhetsmedier för 7,2 miljarder kronor i år. Dagens Media sammanfattar rapporten och mediernas samlade intäkter.

IRM spår stabilare annonsintäkter för samhällsjournalistiken

Sedan 2008 har medieinvesteringarna i medier med samhällsjournalistik fallit med 53 procent eller 6,2 miljarder kronor i fasta priser. Det visar en ny rapport från Institutet för mediestudier och Institutet för reklam- och mediestatistik. Den visar också IRM:s prognos för i år innebär ytterligare ett tapp till 4,3 miljarder. Därefter spås trenden bottna och intäkterna stabiliseras runt 4,4 miljarder kronor under 2021. Kulturnyheterna i SVT sammanfattar.

Hur gick 2019? Ny rapport har svaret!

De digitala annonsinvesteringarna fortsätter att i stor utsträckning hamna hos Google och Facebook. Förra året investerades 2 miljarder kronor i digitala nyhetsmedier, 5,4 miljarder i övriga nordiska reklamplattformar, som Blocket, och hela 16,5 miljarder i utomnordiska reklamplattformar. Det visar rapporten Medieekonomi från Myndigheten för press, radio och tv. Den visar därtill att 24 procent av lokaltidningarnas abonnemangsstock bestod av digitala prenumerationer 2019, medan motsvarande andel för SvD och DN var 53 procent. Sammantaget minskade den betalda dagspressens omsättning under förra året till 13,4 miljarder kronor, vilket betyder att dagspressens intäkter minskat med omkring en fjärdedel under de senaste fem åren.

Så förändras julhandeln i år

Coronapandemin kommer att förändra konsumenternas köpvanor i år. I korthet kommer den att bli både längre och än mer digital, enligt en ny rapport från Google. ”Cyber Monday” blir mer av ”Cyber Month” – och det kommer att vara fler digitalt ovana köpare än på länge. Eftersom social distansering är rekommenderad kommer fler köpbeslut än någonsin tas digitalt och flera av dessa kommer också att grundas på vem försäljaren är och står för.

Annonsörernas trovärdighet stärks i nyhetsmedier

Nyhetsmediers trovärdighet kan gynna även deras annonsörer, visar en aktuell studie från IAB. Fler än åtta av tio studerade konsumenter i USA uppger att deras nivå av tillit till olika varumärken antingen ökar eller ligger kvar på samma nivå som tidigare när de ser varumärkenas annonser vid sidan av nyheter. Den upplevelsen är tämligen stabil även jämfört med olika typer nyheter, oavsett om de är mer raka eller mer underhållande. Studien The News Trust Halo: How Advertising in News Benefits Brands är gjord på amerikanska konsumenter mellan 18 och 54 år.

Journalistik fortsatt viktig för konsumenterna

Vilken roll har nyhetsmedier, hur används de och vad betyder svaren för annonsörerna? Det är några av de frågor brittiska Newswork lagt under lupp. Svaren visar bland annat att konsumenterna anser att journalistiken är vital för demokratin, att den hjälper konsumenterna att nå sina personliga mål, särskilt viktig för de under 35 år, och att nyhetstidningar är en betydande möjlighet för annonsörer. Studien visar också att värderingen av nyhetsmedier stärkts under pandemin.

Nyheter i korthet

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.