Dags att släppa mobilen

Mobilens stjärna stod på sin höjd 2017. Nu är det dags att på allvar fästa blicken på utvecklingen inom ljud, robotjournalistik och AR. Trion är några av trenderna i årets upplaga av Schibsted Future Report. Och en av rapportens många skribenter är Anna Careborg som lyfter fram SvD:s framgångsformel: att lyssna in läsarnas önskningar och fokusera på kvalitetsjournalistik. Hon fördjupar också tidningens fyra relevansfält för material som lockar till abonnemang och håller kvar användarna. Andra ämnen handlar i rapporten användardata för produktutveckling, sportjournalistik och e-handel.

E-handeln förändrar allt

Digitaliseringen är i full färd med att stöpa om hela detaljhandeln, visar en ny rapport från HUI Research. Deras prognos lyder på minskande affärer från 2021 för flera fysiska aktörer och det beroende på förändrade vanor hos konsumenterna, vilket också kommer att påverka annonsörernas köpmönster. Ett snarlikt resultat kom PwC nyligen fram till i en rapport, vilken pekade mot ännu tuffare konkurrens, överkapacitet, låga marginaler och vikande lönsamhet. Ökad e-handel, fler lågpriskedjor, nya konsumentbeteenden och en högkonjunktur i sitt slutskede noterades som de främsta orsakerna. Och enligt banken DNB är några av grundstenarna till det nya konsumentbeteendet att e-handeln ses som komfortabel, tidsbesparande och smidig.

Nordiska betallösningar i centrum

nma höll nyligen en konferens i Florida och där stod de nordiska mediehusen och deras betallösningar i rampljuset. DN:s Martin Jönsson berättade bland annat att enheterna i deras tredelade betallösning svarar för olika stora andelar av konverteringarna. Frekvensdelen står för 10 procent, premium för 35 procent medan resterande 55 procent kommer från artiklar som efter att de nått viss trafik och engagemang läggs inom lösningen. Andra talare vara Anders Sundgren, Mittmedia, och Grezegorz Piechota, Inma. Den senare analyserade den generella utvecklingen för betallösningar. Ett par av hans resultat visar att premiummodellen är den vanligaste betallösningsformen och att bekvämlighet oftast är skälet till att betala för nyheter. På Digital Media LATAM-konferensen i Bogota, Colombia, var det istället lokala amerikanska nyhetsmedier som fick mest scenljus. Där presenterade Local Media Association sina rön om hur de amerikanska lokaltidningarna jobbar med konvertering och betalstrategier.

Därför får bred marknadsföring varumärket att växa

Morgondagens algoritmer och AI kommer inte att visa hur man når exakt rätt person med rätt budskap vid rätt tillfälle. De visar redan i dag att bred masskommunikation driver penetration, vilket i sin tur leder till högre lojalitet. De pekar gång efter gång på det matematiska faktum att ett varumärke behöver attrahera fler för att kunna växa. Det skriver konsulten Fredrik Hallberg, Kapero, i en aktuell bloggpost på Linkedin. Han skriver, med stöd i bland annat Les Binet och Peter Fields rön, att dataprocesserna även pekar på att rekryteringen måste ske från den stora grupp köpare som just nu inte är i marknaden. Det här sambandet har i decennier bekräftats inom alla undersökta produktkategorier och på både affärs- och kundsidan. Riktad utbudsannonsering riskerar att bli kortsiktig.

Fler lyssnar på ljud

Smarta högtalare är på väg in på den svenska marknaden. Och enligt en färsk rapport från medieinstitutet Reuters i Oxford används, i alla fall hittills, dessa högtalare mest för att lyssna till musik, kolla vädret och ställa in alarmfunktioner. Nyhetskonsumtion kommer längre ned i prioriteringsordning. Men en av slutsatserna är att detta kan komma att förändras när fler nyhetsaktörer än i dag levererar redaktionellt material skräddarsytt för den här typen av smarta högtalare. Många av dagens användare efterfrågar nyhetsuppdateringar som är kortare än fem minuter.

Morgonpressens annonsintäkter ökar

Landsortspressens digitala annonsintäkter ökade med drygt 43 procent under årets tredje kvartal, jämfört med motsvarande period i fjol. Det är den största tillväxt under ett enskilt kvartal som TU noterat sedan hösten 2014. Morgonpressens om helhet ökade sina digitala annonsintäkter med drygt 19 procent. TU:s medlemmar har fått en mer djupgående analys i mejlen.

Annons- och läsaraffär på TU:s analysdag

TU:s årliga analys- och annonsdag äger rum torsdagen den 31 januari 2019 på Helio Hötorget i Stockholm. Dagen är öppen för alla som är intresserade av annons- och användardata, redaktionell utveckling, kommersiell analys och medieaffären. Nästa års halvdag sätter ljuset på hur analys och data kan stärka och utveckla medieaffären.

Nytt verktyg för vässade nyhetsbrev

Medieinstitutet Shorenstein Center vid Harvard lanserade i dagarna ett nytt gratisverktyg för nyhetsredaktioner som vill jämföra hur väl deras nyhetsbrev används. Verktyget mäter sex nyckeltal som hur stor andel av mottagarna som öppnar 80 procent eller mer och andelen som inte öppnat något på ett år.

Svenskt hushåll lägger 333 kr/mån på strömmad film och tv

333 kr i månaden lägger ett svenskt hushåll (15-74 år) i genomsnitt på tv-abonnemang och strömmad video, enligt ny statistik från analysbolaget Mediavision. Det är en tillväxt med 24 procent sedan i fjol. Till TT säger Mediavisions vd, Marie Nilsson, att kunderna i dagsläget adderar tjänster men tar inte bort några. Något som leder till att hushållens medieutgifter ökar.

Nyheter i korthet 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.