Prognos: Så blir julhandeln

Stormkök är årets julklapp. Och många av de här klapparna kommer att köpas via nätet. Det spår HUI Research i sin prognos för årets julhandel. Med tanke på coronapandemin skissar HUI på några olika utfall. Ett där konsumenterna avstår från viss shopping på grund av restriktionerna. Då ökar handeln med 1 procent. I scenariot med mycket strama restriktioner faller handeln med 12 procent.

Kundinsikter – om möjligt ännu viktigare nästa år

I sin prognos ”2021 Media Trends and Predictions” skriver Kantar att annonserande bolag numer måste vara närvarande i en rad olika mediekanaler för att effektivt kunna påverka konsumenterna genom hela köpprocessen – från varumärkeskännedom till köpbeslut. För mediebolagens del handlar det om att skaffa sig ökade insikter i hur användarna konsumerar medier även utanför de egna kanalerna. De egna insikterna måste kompletteras med externa.

Fem viktigaste mobiltrenderna 2021

Hemmet kommer att fortsätta att vara navet för vårt sociala liv och jobbet 2021, nedladdningen av strömningsappar ökar dramatiskt jämfört med hur det såg ut före covid-19 och annonsinvesteringarna i mobila enheter kommer att växa starkt. Det är tre av fem mobiltrender som konsulterna i App Annie ser i sin nya spaning.

Tekniktrenderna du måste känna till

Varje år studerar konsultbolaget Deloitte de senaste digitala konsumenttrenderna. Årets rapport visar att britterna ökat sina inköp via e-handel samt att de strömmar mer film och tv via svod-tjänster än tidigare. Samtidigt har belgarna skruvat upp sin nyhetskonsumtion rejält medan irländarnas användning av surfplattor rakat i höjden mer än för någon annan enhet. Vi svenskar då? Jo, ägandet av smarta mobiler har stigit med ett par procent.

Corona trycker tillbaka annonsinvesteringarna

Morgontidningarnas annonsintäkter minskar med 24 procent under tredje kvartalet i år, enligt ny statistik från TU. Minskningen är till stora delar en effekt av den rådande coronapandemin. Annonsstatistiken bygger på uppgifter från 110 landsortstidningar och sju storstadstidningar. TU:s medlemmar hittar en fördjupad analys på medlemssidorna.

Fortsatt stark annonseffekt i print

Nyhetsmedier är effektiva annonskanaler. Det finns också en rad studier som visar att annonsering i tryckta tidningar är fortsatt höggradigt effektiva. Uppdaterad brittisk RAM-data visar att annonserinran från print ökat påtagligt under de senaste tio åren – från 46 procent till 77 procent. Newswork presenterar de senaste och uppdaterade uppgifterna.

Influerare påverkar unga och journalistiken

Vilken påverkan har influerare på konsumenter och mediebransch – och hur förhåller sig unga personer till deras budskap? Det är frågan i två aktuella studier. Enligt danska Mediernas forsknings- och innovationscentrum har influerarna en reell påverkan i unga människors liv och nyhetsvanor. ”Influerares arbete och innehåll finns i gränsladet mellan underhållning, åsikter och journalistik, och några influerare skapar innehåll som påminner om mediernas”, säger Camilla Mehlsen, lektor vid Syddansk universitet. Och just detta gränsland mellan journalistik och influerares innehållsproduktion skärskådas i New Media & Society. Studierna där visar att även om publiken drar en gräns mellan journalister och de sociala nätverkens innehållsproducenter så finns det en viss risk för att sammanblandning sker och det på journalistikens bekostnad.

Nyckeln till vassare datajournalistik

Norska redaktörsföreningen har publicerat en guide till bättre datajournalistik. Guiden vänder sig enligt uppgift till redaktörer som ta till vara journalistikens fulla potential samtidigt som de vill säkra det digitala källskyddet. Fokus ligger bland annat på riksnivåer, aktuella verktyg och råd till mediehusens it-ansvariga.

Nyheter och mer i korthet

Vill du teckna dig för nyhetsbrevet? Gör det här!

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.