Poddar allt viktigare för nyhetsmedier

På några få år har nyhetspodden blivit en självklarhet för många användare och nyhetsmedier, visar en ny studie av sex länder från medieinstitutet Reuters. Ett exempel på deras nyvunna roll är att dagliga nyhetspoddar bara står för 1 procent av alla publicerade poddar – samtidigt som de utgör cirka 10 procent av alla nedladdningar. Här avviker den svenska marknaden. Sverige är det studerade land där andel populära nyhetspoddar är minst. Ett av skälen till det är att den svenska marknaden är mindre än till exempel den amerikanska eller brittiska. Men den svenska nyhetsandelen är även snäppet mindre än den danska, som trots det noterar fler nyhetsavsnitt i studien. I rapporten tittar man även på vilka typer av nyhetspoddar det finns, vilka som nått störst framgång och modellerna bakom.

Stärkt affär med fördjupade insikter i churn

Användare som öppnar många pushnotiser är mer sannolika att avsluta sin prenumeration än andra. Det är ett av de lite mer oväntade rönen i Bonnier News Locals studier, grundade i maskininlärning, av varför vissa prenumeranter kliver av och varför churnen ser ut som den gör. Det berättar bolagets utvecklingschef Robin Govik under konferensen Reinveting Media Business 2020 i Riga. Studien visar också att prenumerationer som användaren köper i en Apple-app har en avgjort lägre uppsägningsrisk. Hela anförandet – och tips för den som vill öka förståelsen av sin egen churn – finns att se via Youtube.

PwC: Ljusa utsikter för comeback

”Kraftig inbromsning med ljusa utsikter om återhämtning”, så sammanfattar svenska delen av konsultbolaget PwC läget för medierna i sin senaste analys Perspectives from Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024. Intäkterna spås vara tillbaka på samma nivå som före krisen till 2021 – efter en tillväxt på drygt 6 procent. ”Skillnaden är därmed tydlig mot finanskrisen där återhämtningen till samma nivå tog längre tid”, säger Erik Wall, partner på PwC Sverige. Poddar spås bli ett område där annonsintäkterna växer snabbast.

Warc: Återhämtning från coronanedgång tar tid

Det kommer att ta minst ett par år innan annonsinvesteringarna är tillbaka på samma nivå som före cornapandemins utbrott, spår Warc i sin nya rapport Global Advertising Trends: State of The Industry 2020/21. Enligt Warc kommer världens totala annonsinvesteringar att minska med drygt 10 procent i år. Nästa år förväntas marknaden vända uppåt igen. Men eftersom tillväxten stannar strax under 7 procent så dröjer det ytterligare en tid innan vi är tillbaka till 2019 års investeringsnivåer igen.

Vägen till generation Z – så hittar du den

Personer som växt upp efter millennieskiftet kallas ibland generation Z. Men vilka är de och hur ser de på medier och kommersiella budskap? Två nya rapporter ger svar på det. I Wunderman Thompsons Generation Z: Building a Better Normal studeras hur pandemin påverkar generation Z:s ambitioner, förväntningar och tankesätt. Den visar till exempel att 85 procent av dem anser att varumärken borde handla om mer än vinst – och att en nästan lika stor andel menar att varumärken även borde verka för att göra människors liv bättre. Liknande slutsatser dras i Mail Metro Medias studie The Generation Factor. I den noteras att många av de unga är avgjort politiskt intresserade. Och att de, av bland annat det skälet, mycket väl kan tänka sig att bojkotta visa varumärken; varumärken som de anser inte representerar dem eller delar deras åsikter.

Irish Times satsar på julshopping

Tidningen The Irish Times har lanserat ett nav för e-handel kallat Shopping Hub. På hubben samlar tidningen olika former av innehållsmarknadsföring för företag som vill eller redan säljer fler varor online på grund av pandemin, då många kunder väljer att handla julklappar hemifrån. Navet marknadsförs på Irish Times sajt ända fram till den 24 december. På tal om nätshopping så menar forskare vid Karlstads universitet att julhandeln behöver digitala mötesplatser under pandemin.

Google får kritik för Sandbox

Brittiska branschtidningen Press Gazette rapporterar att Google får kritik av annonsörer och utgivare för bolagets planer på att fasa ut cookies till förmån för dess nya annonsteknik Privacy Sandbox. Kritikerna befarar att teknikskiftet kommer att ”cementera bolagets dominans i onlineaffären”, skriver Press Gazette.

Så går det i Norge – världen

Norska tidningar, tv och radio tappade 7 procent av sina intäkter under perioden april till augusti i år, jämfört med motsvarande period i fjol. Annonsbortfallen var störst under de första coronamånaderna – men tilltog något igen efter sommaren. Månaden juli i år var till och med bättre än i fjol, enligt Medietilsynets nya medieekonomiska rapport. Dessutom har Kantar presenterat en trendsamling över de stora förändringarna i norrmännens – och världens – medievanor under coronakrisen.

Nyheter och mer i korthet

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.