Teckna dig för en prenumeration här!

Vi går med strömmen

Coronapandemin hade en tydlig effekt på svenskarnas tittande på online-video under förra året, enligt mätbolaget MMS’ rapport TV-året 2020. Ökningen i tid är så pass stor att svenskarnas strömmade vanor driver på bruttotiden för det totala tittandet på rörlig bild. Studeras istället antalet startade strömmar så låg dessa – till följd av pandemin – klart högre under nästan hela 2020 jämfört med föregående år. Bland de kommersiella aktörerna svarade Aftonbladet för 36 procent av de startade strömmarna, Expressen för 28 och Playad för 15 procent. TV4 svarade för 14 procent av de startade strömmarna, samtidigt som tittarna ägnade mer än hälften av sitt strömmade tittande åt kanalens program – även den hållet inom de kommersiella aktörerna.

Nu ska alla lyssna

Senaste tiden har det surrats rejält om den nya ljudappen Clubhouse. Men vad är det och vad kan den peka på? Appen är en mix av interaktiv radio, livechatt och socialt nätverk. Användarna kan gå med i olika grupper för att lyssna till och delta i samtal i en uppsjö av olika ämnen, skriver bland annat Medienwoche och Mashable. Det samtidigt som Didde Elnif, doktorand vid Syddansk universitet, och Social Media Examiner testar tjänsten och går in i detalj och upplägg. Tunga MIT Technology Review breddar analysen och frågar sig om det rent av kan vara så att morgondagens sociala nätverk är lika mycket ljud som text och bild.

Marknaden paketeras om

Varje del av handels- och mediekedjan har organiserats om under pandemin. Det menar techanalytikern Benedict Evans i sin årliga trendspaning ”tech trends” – denna gång kallad The Great Unbundling. Den snabba omstöpningen beror, enligt Evans, på att konsumenterna numer e-handlar i större omfattning än tidigare. Det skapar i sin tur en tätare relation mellan varumärket och köparen samtidigt som relationen till återförsäljare och annonskanal riskerar att försvagas. Något som i så fall kan påverka hur och var marknadsföringen sker.

Teknik och pandemi skapar nya vanor

Deloittes nya rapport Digital Consumer Trends 2020: The Nordic Cut pekar mot att nordborna (18–75 år) ökat sin läsning av nyheter online under pandemin. Ökningen är särskilt noterbar i Finland och Norge. Även i Sverige säger respondenterna, 21 procent, att de ökat sin digitala nyhetsläsning. Men det är en mindre andel än det nordiska snittet. Svenskarna uppger vidare att de oftare än tidigare kollat sociala nätverk, tittat mer på strömmad tv och – mer än något annat nordiskt land – köpt livsmedel via nätet.

Vad vinner journalistiken på AI?

EU-organisationen European Audiovisual Observatory har nyligen släppt en rapport om vad konstgjord intelligens eller AI kan betyda för medierelaterade verksamheter inom till exempel tv-produktion, annonsering eller personalisering av redaktionellt innehåll via algoritmer. Bland annat uppmärksammas AI:s inverkan på journalistiken och nyhetsmedier. Enligt rapporten påverkas hela kedjan av AI – från nyhetsinsamling där tekniken kan användas för att snabbt upptäcka trender till produktion och distribution av material. Det senare gäller, skriver rapportens författare, även om frågan gällande distribution av nyheter via algoritmer i enlighet med användarens digitala vanor väcker en rad etiska frågor. Forskningsprogrammet Medier & demokrati vid Lindholmen science park uppmärksammar också utmaningarna och har nyligen publicerat poddavsnittet ”Vad behöver nyhetsmedier förstå om AI” med ämnesexperten Daniel Gillblad. Därtill presenterade riksdagens näringsutskott nyligen rapporten Artificiell intelligens, om möjligheter och utmaningar för Sverige och svenska företag.

Därför släpper Ekstra Bladet Google Analytics

Härom veckan kom nyheten att danska Ekstra Bladet väljer bort Google Analytics. Nu berättar tidningens strategichef Kasper Worm-Petersen varför. I en längre intervju hos Products in Publishing säger han bland annat att tidningen vill äga sin egen data för att kunna bygga vidare på den långsiktigt. Han säger vidare att Googles analysprodukt i mångt och mycket är inriktat på att analysera om du använt sin kampanjbudget på bästa sätt. Den är inte tillräckligt anpassad för nyhetsverksamhet för att fungera framåt, menar Worm-Petersen. Även Digiday ägnar beslutet en kort artikel.

Floc kan ersätta tredjepartskakor

Just nu testar Google sin nya annonsteknik Floc – federated learning cohorts – i syfte att hitta en ersättare till de tredjepartskakor som håller på att fasas ut, uppger Ad Age. Enligt branschsajten använder Floc sökmotorn Chrome för att analysera användarnas sökhistorik och sammanföra dessa till grupper med snarlika surfvanor. På tal om Google så ändrar bolaget en smula på resultatsidans design för sök via mobilen.

Nyheter med mera i korthet

Teckna dig för en prenumeration här!

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.