Allt forskarljus på lokaljournalistiken

Vetenskapliga tidskriften Journalism ägnar hela senaste utgåvan åt lokaljournalistik – och det under ledning av forskare vid Karlstads universitet. En av de mer intressanta artiklarna behandlar lokaltidningarnas situation i bland annat Finland och Tyskland. Forskarna pekar exempelvis på tydliga inslag av nytänkande men även på behovet av experiment. De upplever dessutom att dagens förhållande mellan annons och redaktion är mer symbiotiskt än tidigare. En annan intressant artikel belyser det upplevda konsumentbehovet av en lokaltidning och betalningsviljan i relation till det.

Numer alltid på en fredag

Från och med i dag utkommer TU:s nyhetsbrev Marknad och insikt alltid på fredagar – och fortsatt två gånger i månaden. Det är inte bara fredag, det är alla hjärtans dag och därför bjuder Poynter på följande tips: ”This Valentine’s Day, here are 4 ways to show your love for local news”.

Häng med i nästa s-kurva

Mary Meeker presenterar en gång per år de viktigaste digitala trenderna. Något liknande gör analytikern Benedict Evans i rapporten ”Tech in 2020”. Hans analys pekar på den digitala teknikens systematisk samhällsbetydelse. Och utifrån den menar han att en samhällelig teknikreglering kan bli nästa omdanande s-kurva för bland annat mediebranschen. Denna nya s-kurva följer på den som webben och mobilerna startade. Evans menar att teknik vanligen regleras en tid efter dess genombrott, som med tåg och halvfabrikat. Önskar du än mer data så finns ”Digital 2020” att läsa från We Are Social och Hootsuite.

Kontext viktigare än någonsin

Många personer upplever e-handel som ett riskmoment. Men ju trovärdigare sammanhanget är desto mindre upplevs risken vara. Därför är det viktigt för annonsörer som vill nå effekt att konsumenterna möter varumärket i rätt och trygga sammanhang, visar en ny studie från Newsworks och House51. Och enligt den nya studien kan nyhetsmediers trovärdiga och informationsrika miljöer spela en central roll för att skapa den avgörande mentala tillgängligheten för ett köp.

Fyra tips för vassare nyhetsbrev

Sätt en personlig redaktionell röst, underlätta för publiken att ge respons, våga fortsätta att testa och utveckla produkten samt gör det enkelt att teckna en prenumeration. Det är News Revenue Hubs fyra bästa tips för att stärka nyhetsbrevet som produkt. Tipsen bygger på data från Google News Initiative Audience Lab.

Vi tittar mer på online-tv

Förra året tittade svenskarna, 16-65 år, på rörlig bild i fem timmar och sex minuter (brutto) under en vanlig dag. I början av 10-talet nöjde vi oss med strax under fyra timmar. Då, 2010, ägnades 15 procent av de fyra timmarna åt online-video. Sedan dess har online-tittande ökat starkt och utgjorde i fjol till 55 procent av det samlade bruttotittandet på rörlig bild. Det visar mätföretaget MMS aktuella rapport ”TV-året 2019”. Rapporten belyser, bland mycket annat, även de olika aktörernas andelar av reklamexponeringarna.

Scroll rullar ut på marknaden

Nya nyhetstjänsten Scroll kostar konsumenten cirka 5 USD i månaden, saknar annonser och erbjuder utgivare en ny chans till användarintäkter. Scroll samlar material från 300 utgivare som Atlantic, USA Today och Vox och fungerar så att tjänsten skalar bort annonser, serverar köparna de anslutna sajternas redaktionella material och delar ut 70 procent av intäkterna till utgivarna. Det senare i relation till hur mycket tid köparna lagt på respektive utgivares innehåll, rapporterar USA Today och The Idea.

VG satsar hårt på Gen Z

Hälften av Norges befolkning tar del av VG en vanlig dag. Och medelåldern på webbens besökare är 46 år. För att inte medelåldern nästa år ska vara 47 har VG intensifierat sina ansträngningar för att nå en yngre publik. Och nu i januari lanserades avdelningen Z. I en intervju med World News Publishing Focus berättar VG:s Gard Steiro hur redaktionen via Z ska producera mer material för yngre och göra det mer systematiskt. VG testar bland annat att gå via egna appen Peil, Tiktok och Snapchat. Även Digiday noterar VG:s ambitioner. Vice och Ontario Creates har i sin tur också lagt luppen över generation Z – och finner i en färsk studie att nio av tio är beredda att betala för innehåll de är intresserade av.

Nyheter i korthet

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.