Publiken söker relevans

Användarna klickar ofta fram till roliga, lättsamma och udda nyheter utan tydlig koppling till samhällsutvecklingen. Men de är samtidigt mycket medvetna i sina val. På det hela taget besöker användarna nyhetssajter för att uppdatera sig om vad som händer runt omkring dem i världen, i landet och på orten. Redaktörer ska ta listen över mest lästa artiklar med en liten nypa salt, rekommenderar professor Kim Christian Schrøder i en rapport från Reuters Institute for the Study of Journalism. Schrøder studerade innehållspreferenser hos ett tjugotal personer boende i Oxfordsområdet. Enligt studien värderade dessa personer sina läsval utifrån vad som var mest relevant för dem själva – samt till familj och vänner som de kunde dela informationen med, sammanfattar Nieman Lab.

Strategin i Guardian och Tribunes betallösningar

Tillväxten inom användarintäkter öppnar nya möjligheter till diversifiering och stabilare intäktsströmmar. Lenfest Institute belyser tillsammans med Digital Content Next utvecklingen i ett par fallstudier om Guardian, Tribune Publishing och Slate genom centrala nyckeltal och best practice. Rapporten pekar bland annat på vikten av att strategin är förankrad genom hela organisationen och att investera i relevans. Nieman Lab sammanfattar.

Frukostmöte: Hur man minskar kundtapp och ökar lönsamheten i en tuff medievärld

Kombinat Sälj och Media bjuder in TU:s medlemmar till frukostmöte den 5 mars. Seminariet fokuserar på vad som skapar kundlojalitet hos annonsörer. Hur man via early warnings kan rädda intäkter och genom ett strukturerat säljarbete maximerar sin försäljning. Men också vad som driver lojalitet hos annonsörer, hur man identifierar och räddar intäkter i en föränderlig medievärld samt hur man genom systematiskt kundarbete maximerar sin försäljning.

Digitalt ökar starkt i bokbranschen

Förra året ökade den digitala och fysiska bokförsäljningen med 4,9 procent, jämfört med 2017. Det visar ny branschstatistik från Förläggareföreningen och Bokhandlarföreningen. Den visar också att tillväxten är starkast i de digitala kanalerna, där de digitala abonnemangstjänsterna ökade försäljningen med drygt 33 procent. Ökningen innebär att snittintäkten per abonnerad bok minskar från 39 kr (2017) till 36 kr i fjol. Inbundna böcker är fortfarande den största kategorin och ökade dessutom något under fjolåret.

Unga söker lösningar i nyhetsmedier

Nyheter om framtiden, nyheter om klimatet och växthuseffekten samt och utrikesnyheter i ett större sammanhang intresserar personer under i åldern 18-34 år. Mer konkret handlar det om Brexit, om rätta läget att skaffa bostad och nyheter om jämlikhet. Nyheterna får gärna visa på en lösning på problemen, visar en ny rapporten Unga och valet av nyhetsmedier. Resultatet bygger på en innehållsanalys av 46 000 artiklar från 29 olika medier med hjälp av konstgjord intelligens.

Fokus ger effekt åt annonsen

Inget annat medium används lika noggrant och har en så tät relation till läsaren som tidningen. Det lägger grunden till hög reklamerinran och varumärkesförankring, visar en aktuell effektstudie från tyska Score Media.

6 av 10 digitala annonskronor går utomlands

63 procent eller 12,1 miljarder av de digitala reklaminvesteringarna gick 2017 till utomnordiska bolag. 7,1 miljarder investerades i nordiska bolag. De studier av reklamintäkterna som Nordicom gör i senaste upplagan av rapporten Mediesverige visar att intäkterna online i växande grad går till Google och Facebook. I rapporten konstaterar man att ”dagstidningarnas intäkter från digital annonsförsäljning utgör en väldigt liten del av de totala investeringarna i internetreklam”. Vidare noteras att hushållens utgifter för nyhetsmedier ökar till 17 24 kr per år, samtidigt som utläggen fler tidskrifter minskar till 840 kr.

Fokus på ökat engagemang i video

I sin senaste studie ”A new video world order”, om vad som motiverar konsumenterna, nämner konsultbolaget PwC två fokusområden för att öka konsumentengagemanget: a) bättre innehållsrekomendationer, och b) ett centralt nav för innehåll och betalning.

Betallösning hos 8 av 10 i Norge

Vid årsskiftet 2018/19 hade över 80 procent av alla dagstidningar och nyhetssajter i Norge installerat en betallösning för sin sajt. En uppgång från 17 procent jämfört med året innan, enligt rapporten ”Papiraviser og betalte nettaviser 2018” från Högskolan i Volda. Rapporten visar också att de att majoriteten av tidningarna valt en restriktiv betallösning med en stor del av det egenproducerade materialet är förbehållet abonnenter. Mediebedriftene sammanfattar rapporten.

Idéer för stärkt lojalitet

Lojaliteten i den digitala världen ser annorlunda ut än vad den gjorde i den analoga. Ett sätt att möta de förändrade mönstren är att vässa sitt lojalitetsprogram. Newsmedia Works tipsar därför om framgångsrika program i Storbritannien och Australien.

Nyheter i korthet

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.