Hur gick morgonpressen 2019?

Förra året översteg medieköpen 40 miljarder kronor för första gången. Det efter att marknaden som helhet växt med 2,5 procent jämfört med 2018, enligt nya siffror från Institutet för reklam- och mediestatistik. Enligt TU:s medlemsstatistik minskade morgonpressens annonsintäkter i både tryckta och digitala kanaler under 2019. På läsarsidan var det däremot uppåt för de digitala läsarintäkterna. Dessa ökade med 12 procent, relativt 2018. All statistik, analys och bakgrundsfakta hittar TU:s medlemmar på organisationens sajt.

Ny studie om svensk betalningsvilja

42 procent av svenskarna uppskattar att de kommer att ha ett eller två abonnemang på nyhetstjänster i framtiden. Det visar den norska stiftelsen Tinius – storägare i Schibsted – senaste studie av betalningsviljan i Sverige och Norge. Enligt studien har 25 procent redan i dag tillgång till ett digitalt nyhetsabonnemang och 11 procent har tillgång till två. Det primära skälet att avstå från abonnemang är tillgängligheten av nyheter gratis. Tinius slutsats är att det finns en gräns för hur många nyhetsabonnemang konsumenterna kan tänka sig att behöva. Den nya studien analyseras också av Nieman Lab.

Spanska och brittiska vägar till lönsamhet

Mediebolag som är framgångsrika i sin prenumerationsaffär tenderar att ha tvärfunktionella arbetslag, lägga minst lika stor kraft på att hålla avhoppstalen låga som att locka till sig nya köpare samt hålla hög journalistisk kvalitet. Det är några av de lärdomar Eduardo Suárez vid Reuters medieinstitut i Oxford drar ur de samtal han haft med 26 mediechefer i 15 mediebolag, främst från Spanien och Storbritannien, om medlems- och prenumerationsstrategier.

Digital lyssning ger plus för förlagen

Förra året ökade bokförsäljningen i Sverige med lite drygt 1 procent eller 50 miljoner kronor. Hela uppgången utgörs av försäljningsökningar i digitala abonnemangstjänster, som ökade sin försäljning med 36 procent eller 245 miljoner kronor. Alla andra försäljningskanaler minskade sin försäljning, enligt aktuell statistik från förläggare- och bokhandlareföreningarna. Analyser visar dessutom att försäljningen av backlisttitlar är betydande i det digitala formatet.

Skillnader i podd-smak hos Apple och Spotify

Det råder stora skillnader mellan vad poddpubliken hos Spotify och Apple är intresserade av, enligt tysk statistik rapporterar W&V. Studien från podd-nätverket Zebra-audio.net och analysfirman Podigee visar att nyheter är den mest populära kategorin bland lyssnarna hos Apple. För poddlyssnarna hos Spotify hamnar kategorin en bit ned i listan – femte plats – över de mest konsumerade kategorierna. Här är det istället komedi som ligger i topp, sammanfattar Nieman Lab.

Starkare lojalitet med ljud

Flera medier i både Sverige och utomlands ökar sin räckvidd och stärker lojaliteten via inlästa artiklar. Danska Zetlands erfarenheter visar att de användare som börjar att lyssna på det inlästa materialet sedan ökar sitt användande även inom andra områden. De använder dessutom hela produkten mer frekvent. Titlar som Atlantic, Economist, HBR och New Yorker har liknande erfarenheter skriver Nieman Reports – och refererar hur dessa titlar arbetat med ljud.

Vanans makt över affären

Flera medier i både Sverige och utomlands ökar sin räckvidd och stärker lojaliteten via inlästa artiklar. Danska Zetlands erfarenheter visar att de användare som börjar att lyssna på det inlästa materialet sedan ökar sitt användande även inom andra områden. De använder dessutom hela produkten mer frekvent. Titlar som Atlantic, Economist, HBR och New Yorker har liknande erfarenheter skriver Nieman Reports – och refererar hur dessa titlar arbetat med ljud.

Nyheter i korthet

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.