Marknad och insikt handlar denna månad bland annat om utmaningarna som finns i att attrahera yngre läsare. Vi ger också några exempel från medievärlden där AI-lösningar visat sig framgångsrika. Dessutom inkluderas från och med detta nyhetsbrev en kortfattad beskrivning av konjunkturläget med indikatorer.

Ungas intresse för nyheter

Senaste tiden har flera olika artiklar eller studier kring hur unga ser på de traditionella nyhetsmedierna presenterats. På flera sätt är både problembild och lösningsförslag överensstämmande mellan studierna.

Hur det går att skapa framgång i Gen Z och Millenials

Intresset för att konsumera nyheter faller klart mest bland unga, i Storbritannien har intresset halverats för gruppen under 35 år och i USA ser det ungefär likadant ut. Detta utgör självfallet ett existentiellt hot mot branschen. Luba Kassova beskriver i PressGazette hur lite branschen har gjort för att förhindra detta fall. Enligt Kassova är problemet tämligen grundläggande, nämligen den bristande förmågan att skapa nyhetsberättelser som uppfattas som relevanta för unga. Ett sätt att skapa förutsättningar för skiftet vore organisationsförändringar, detta är dock mycket sällsynt förekommande enligt författaren. Vilket bland annat leder till dåligt anpassade nyheter och nyhetsvinklar samt otillgängligt språk.

Eftersom det finns stora skillnader i hur medier lyckas nå yngre finns det uppenbart strategier som fungerar. I artikeln lyfts exempelvis Channel 4 och Wired fram genom statistik. Lösningen för att nå framgång är enligt författaren att genom organisationsförändringar dels minska likformigheten på redaktionerna, dels att öka interaktionen mellan medarbetarna. Enkelt uttryckt finns det för många medelålders, vita och högutbildade män i dagsläget. Redaktionerna bör istället helst ha samma demografiska profil som de läsare man vill nå. Sedan behöver medarbetarna arbeta tätt ihop för att skapa förståelse och engagemang.

Studie – Next Gen News

I mars publicerade FT strategies och Northwestern University studien Next Gen News som bygger på intervjuer i USA, Nigeria och Indien med invånare och branschexperter. Studien lyfter det växande gapet mellan vilka typer av nyheter som unga efterfrågar och vad som faktiskt tillhandahålls av nyhetsmedia, men också att framgång kan nås genom att överbrygga gapet. Läs hela rapporten här.

Generationsrapporten 2024

I Sverige har Ungdomsbarometern intervjuat 15 000 ungdomar i åldern 15-24 år och presenterar resultatet i Generationsrapporten 2024. Även om det saknas frågor om attityd till traditionell media saknas det inte innehåll som bör ge inspel till diskussion i ämnet. Bland annat faller andelen unga som har stort intresse för inrikes-/utrikespolitik/samhällsutveckling till 38 procent, 2018 var denna andel hela 50 procent efter en trendmässig ökning under många år. Detta påverkar rimligen intresset av nyhetsmedia då stort fokus ofta ligger på sådana frågor. Samtidigt ökar intresset generellt för ämnen som egen ekonomi, personlig hälsa och framgång. Det vill säga sådana ämnen där sociala medier ofta utgör konkurrenskraftiga alternativ.

12 mediebubblor i USA

Presidentvalet närmar sig i USA och då ökar intresset att förstå den amerikanska mediekonsumtionen ytterligare. Även om denna kan vara oroväckande så tenderar den genomkommersialiserade marknaden i USA ge oss tidiga indikationer på vad som även kan väntas här. Axios Jim VandeHei och Mike Allen presenterar tolv mediebubblor som kategoriserar medier, befolkningsgrupper och drivkrafterna bakom respektive bubblas mediekonsumtion.

AI

Yahoo News investerar i AI-app

Artifact, en AI-driven personifierad nyhetsgenerator som grundarna av Instagram utvecklat skulle stängas ner eftersom marknaden för tjänsten inte bedömdes stark nog. Nu har istället Yahoo köpt upp denna app för att integrera den underliggande tekniken i Yahoo News. Yahoo menar att Artifact har ett flertal komponenter som kommer att hjälpa Yahoo att skala upp sin verksamhet och leverera mer personifierat innehåll till sina användare. Totalt har Yahoo News 185 miljoner besökare per månad vilket naturligtvis påverkar förutsättningarna att skapa värde med hjälp av tekniken.

AI, hot och möjlighet

Utmaningen som AI ställer branschen inför är i alla avseenden mångfasetterad, detta känner alla till. Vinnarna i branschen är som i alla teknikskiften de som kan skapa nya affärsmodeller och hävstänger i omvandlingen. Nedan presenteras några exempel som kan inspirera.

Hearst Newspaper

Hearst Newpaper har sedan 2016 en enhet kallat Hearst DevHub som består av ett mindre team med journalister med programmeringskompetens som tar sig an journalism utifrån en kod-baserad metod för att kunna skapa innehåll.

Fokus för DevHub är att arbeta med redaktionell teknik genom att bygga verktyg för att skala nya funktioner, utveckla möjligheterna till visuellt berättande och olika självbetjäningsmallar som nyhetsredaktionerna sedan kan använda på egen hand.

Hearst har i alla utvärderingar sett mycket kraftig utväxling på insatserna. Enligt egna beräkningar skapar dessa datadrivna projekt fyra gånger större räckvidd som vanliga artiklar och har därutöver 18 gånger högre omvandlingsfrekvens. När det gäller att få passiva läsare att bli betalande prenumeranter är denna typ av interaktivt datadrivet arbete därmed helt överlägset för Hearst.

Framöver kommer fokus inte oväntat att ligga på AI och automation. En journalist som arbetar med AI kan bli mer effektiv och öka både kvantitet och kvalitet, logiken är den samma som i andra branscher där det intellektuella innehållet begränsas av resurstillgång. Hearst som både vill arbeta innovationsdrivet och försiktigt kallar sin väg för Sandwich-metoden då människor skall finnas på båda sidor av det AI-genererade innehållet, vilket betyder att människor kommer på idéerna, tänker kritiskt kring dem och sedan gör den sista kontrollen samt redigerar om nödvändigt innan publicering.

Exempel på användbara AI-drivna funktioner som Hearst utvecklar är:

  1. Radar: Automatiserade bevakningar av webbkällor för att hitta nyheter snabbare, på det vis minskar arbetsmomenten samtidigt som hastigheten ökar. Resultatet blir fler scoops som ökar produktens värde.
  2. Producer-P: En tjänst som hjälper redaktörer att snabbt hitta rubriker som är sökmotorsoptimerade.
  3. Chowbot: Rekommendationstjänst för lokala restauranger som bygger på recensioner av San Franciscos Chronicles eget mat- och vinteam och andra tillgängliga guider. Nyttan för användaren är att källans trovärdighet ökar. Avsikten är att utveckla detta koncept till ytterligare områden.

Chat-bot:ar

NiemanLab presenterar en intressant diskussion kring Chat-botar. Detta föranleds av att Financial Times nu, ett år efter Bloomberg, lanserar en Chat-bot ”Ask FT”, denna kommer vara tillgänglig för alla prenumeranter och kommer besvara frågor där svar kan hittas i Financial Times arkiv. Nyttan av en Chat-bot är tydlig men det finns också ett antal ställningstaganden som behöver tas. Det handlar exempelvis om hur denna skall tränas, det vill säga om den även skall tränas på innehåll utanför de egna arkiven. Om träningen sker bredare kan funktionaliteten förbättras, samtidigt när träningen blir för bred kan aktualiteten försämras vilket är fallet med Chat GPT som i version 4 inte innehåller information nyare än ett år. En annan frågeställning som diskuteras är hur Chat-bot:ar fungerar ihop nyhetskonsumtion så som den alltid varit, då denna inte har drivits av att användare söker specifik information utan av ett bredare intresse av nyheter eller av förströelse. Det är logiskt att finansiella publikationer som Bloombergs och FT går först här, men det är inte självklart att Chat-bot:ar alls är framtiden för en stor del av media.

Tamedia automatiserar nyhetsbrev

Schweiziska Tamedia har automatiserade veckonyhetsbrev som täcker samhällen ned till ungefär 5000 invånare. Uppemot 40 procent av invånarna i dessa små samhällen prenumererar numera på dessa kostnadsfria nyhetsbrev och engagemanget ligger långt över genomsnittet. Automatiseringen fokuserades på insamling av innehåll och produktion av nyhetsbreven. När det gäller innehåll utnyttjades scraping från bland annat lokala kommuners webbplatser, lokala fastighetslistor samt officiella publikationer via ett API.

Nyhetsbrevet sammanställs automatiskt varpå det granskas av en redaktör innan utskick i ett effektivt gränssnitt. Den länkade artikeln presenterar också ett antal lärdomar för den som önskar kopiera konceptet.

INMA-rapport

Den som önskar ytterligare inspiration i hur nyhetsmedia använder AI kan också ta del av INMA:s färska rapport How news publishers are using GenAI right now. Rapporten är tillgänglig gratis för alla medlemmar.

Konjunkturen

BNP-utvecklingen 2023 blev -0,2 procent och Sverige placerade sig därmed i bottenskiktet bland EU:s länder, 2024 vänder dock utvecklingen uppåt även om också innevarande år måste betecknas som svagt med en förväntad tillväxt på +0,8 procent. Från 2025 och framåt väntas dock en mer normal utveckling med tillväxtsiffror på omkring +2,5 procent per år.

Värt att notera kan dock vara att sysselsättningen förväntas utvecklas svagare 2024 än 2023 då den enligt KI hamnar på -0,4 procent i år mot +1,4 procent i fjol. Detta bör rimligtvis ha påverkan på exempelvis läsaraffären. Att arbetsmarknaden utvecklas med viss fördröjning mot BNP-utveckling är dock normalt.

Hushållens syn på egen ekonomi har förbättrats avsevärt enligt KI:s Konjunkturbarometer, och orsaken är att dessa blivit avsevärt mer optimistiska kring hur den egna ekonomin kommer att utvecklas framöver. Men förbättringen sker från en mycket låg nivå. Utvecklingen förklaras av fallande inflation, vilket i sin tur pressar tillbaka styrräntan och därmed räntan på bostadslånen.

Efter Riksbankens senaste räntemöte indikerades att styrräntan troligen sänks i maj eller juni, samt att den kommer att sänkas ytterligare under 2024. Storbankerna och KI tror på flera sänkningar på totalt 0,75-1,5 procent fram till årsskiftet 2024/25.

Nyheter i korthet

Google och WPP lanserar samarbete

Världens största reklamkoncern WPP skall tillsammans med Google och deras Gemini AI börja utveckla AI-genererat annonsmaterial. Avsikten är att låta AI skapa såväl berättelser, dubbning som bilder för WPP:s kunder.

TikTok utvecklar sina tjänster

Trots, eller kanske tack vare, hoten mot TikTok i USA fortsätter TikTok sitt arbete med att utveckla tjänsten. Nu tyder mycket på att de skall lansera en utmanare till Instagram, samt att de utvecklar en tjänst riktad mot annonsörer för att skapa AI-drivna virtuella influensers som kan marknadsföra och sälja produkter på plattformen.

Hur The Atlantic vände till vinst

Amerikanska The Atlantic har tidigare haft svårt med sin lönsamhet i det nya medielandskapet, men den nya VD:n Nick Thompson har på tre år lyckats vända utvecklingen till vinst, The Wall Street Journal skriver om hur det har gått till.

Kartläggning av techgiganternas datainsamling

New York Times beskriver hur de stora techbolagen jagar data för att träna sina AI-modeller och hur de väljer att förbise policys och lagstiftning i en närmast desperat kamp för att hänga med i racet.

Även Reuters och The Wall Street Journal skriver om denna kamp som utspelar sig mellan giganterna på den internationella techscenen.

Hållbar övergång till digitalt i Indonesien

Andy Budiman, VD för Indonesiens främsta mediehus KG Media beskriver i ord och med statistik hur övergången från print till digitalt har gått klart snabbare än på de flesta andra ställen i världen samt vilka strategier de använt.

Hur kan man hantera otillåten lösenordsdelning?

INMA:s webseminarium presenterade bland annat LeMonde och Frankfurter Allgemeine Zeitung hur de gått till väga.

Förbättra prenumerationskonverteringarna genom beteendevetenskap

Hur kan gamification, genom den generella principen om förlustaversion, ge fler betalande prenumeranter? VS Jeevanand och Nama Ankit på The Hindu beskriver hur de gått till väga.

Greg Piechota ger en mer teoretisk inblick i hur beteendevetenskapen kan användas och har använts av några olika medier.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.