Extra matig Marknadsinsikt Om två år kommer sakernas internet, internet of things, att gå om mobiltelefonen som den största kategorin av uppkopplade enheter. Samtidigt pekar allt mot att mängden rörlig bild i medierna och våra sociala flöden kommer att öka dramatiskt. Traditionella medier fortsätter att vara den viktigaste nyhetskällan för närområdet. Däremot är det svårt att se att vissa ägandeformer är mer framgångsrika än andra på den svenska tidningsmarknaden. Det visar några av alla de rapporter och studier som presenterats nu i maj och juni, t ex Innovation in News Media, Ericsson Mobility Report och Den svenska mediemarknaden.

Du hittar sammanfattningar av rapporterna nedan och länkar för dig som vill veta mer. Marknadsinsikt är tillbaka i augusti och då två gånger i månaden. Trevlig sommar!

Så jobbar amerikanska nyhetsmedier med distribuerat innehåll

En aktuell studie av hur nyhetsmedier påverkas av teknikföretagens ökade inflytande visar att flera av dessa nya plattformar allt mer kan liknas vid utgivare, antingen via sin design eller sitt sätt att agera. Studien från Tow Center for Digital Journalism, USA, visar samtidigt att nyhetsmedierna upplever en stark distributionstrend mot plattformar. Enligt Tow lägger medierna ut allt mer material på olika plattformar. Tow visar också att storleken och skalbarheten har betydelse samt att flera medier känner en oro för att deras varumärke ska tappa i styrka och att relationen med användarna ska försvagas när allt mer material distribueras via externa plattformar. Läs mer >>

12 kartläggningar för ökad digital lönsamhet

Vilka affärsmodeller funkar för digitala medier? Amerikanska sajten Mediashift har samlat tolv studier om digitala mediers ekonomi för att hitta några gemensamma rekommendationer. De landar i följande: sök flera intäktskällor (annons och prenumeranter räcker inte), sälj annonser utifrån ditt mediums målsättning, samarbeta med andra som har samma målsättning och utveckla ditt medium hela tiden. Alla rekommendationer för ökad lönsamhet hittar du på Mediashifts sajt.Läs mer >>

Hög uppmärksamhet för dagspress

En ny studie från PwC och Newsworks visar att dagspressen hamnar i topp när man mäter graden av uppmärksamhet. Det gäller i stort både tidningens digitala och tryckta kanaler. Studien visar att det är mer sannolikt att konsumenter som enbart tar del av ett medium i taget och ägnar sin uppmärksamhet åt det reagerar mer positivt på annonsbudskap. Konsumenterna känner alltså en större uppmuntran till inköp, idégivande, erinran, relevans och tilltro. Och det jämfört med konsumenter som använder flera medier samtidigt, skriver Jessie Sampson, Newswork, på Inma:s blogg. Läs mer >>

Mobilreklam går om desktop nästa år

Mobilt går om desktop 2017 och blir då internets primära annonskanal globalt. Det skriver annonsmätningsföretaget Zenith i sin senaste prognos för annonsmarknaden. I ett pressmeddelande pekar Zenith särskilt ut Kina och Storbritannien som två länder där mobilmarknadsföringen utvecklats särskilt starkt. Redan i år kommer mobilreklamen att står för 28% av de totala reklaminvesteringarna i Storbritannien. Och 2018 spår man att de ökat till 39%.Läs mer >>

Annonsering i lokalpress i topp för företag

Annonser i lokalpress står högt på agendan när landets små och medelstora företag ska marknadsföra sin verksamhet, visar en aktuell enkätundersökning från Eniro. För var fjärde små- och medelstor företagare finns den lokala tidningen med i mixen. Svaren från de 700 företagarna tyder dock på att flera företag planerar att omfördela sina marknadsföringsbudgetar från traditionella kanaler till digitala under det kommande året. Läs mer >>

PwC: Användarintäkter allt viktigare för tidningarna

Den globala tidningsbranschen har nått den punkt där användarintäkterna nu överstiger annonsintäkterna, skriver PwC i sin senaste medieprognos Entertainment & Media Outlook. Enligt rapporten kommer mobilannonseringen att öka de närmsta åren och kommer att utgöra närmare hälften av alla digital annonsering 2020. Rapporten pekar också mot att de breda nyhetsbolagen kommer att tappa i trovärdighet när användarna i växande grad vänder sig till bolag som speglar deras egna värderingar. Rapportens presentation finns att ta del av via video. Se mer >>

Stark tillväxt för tv-tittande via mobil

Datatrafiken per smart mobil kommer att öka från 2 till 18 GB/månad i Västeuropa, visar årets upplaga av Ericsson Mobility Report. En av anledningarna till det är att unga i allt större omfattning rör sig från traditionell tv till strömmad video på sina mobiler. Framåt 2021 kommer cirka 70% av all mobil datatrafik att bestå av video. Bara under de senaste fyra åren har tonåringarna ökat sitt tv- och videotittande via mobilen med 85%. Ökningen har primärt skett via wifi. Ericsson spår därför att vi under de närmaste åren kommer att se ett ökat tittande även i mobilnätet. Läs mer >>

100 nya tips för innovation i mediehus

Nu i juni kom medieorganisationen Wan-Ifra med sin årliga Innovation in News Media World Report. I den presenterar mediekonsulterna Innovation sitt förslag om hur mediehus med basen i dagspress kan utveckla sin verksamhet. De ger 20 inspel för den som funderar på att bygga om sin redaktion, studerar vad som hänt på Washington Post efter att Jeff Bezos köpte den, och funderar över hur tryckprocessen kan utvecklas. Dessutom finns avsnitt om 4G-teknik, mobilen och varumärkesbyggande. Rapporten har inte minst uppmärksammats på Huffington Post. Läs mer >>

Traditionella medier fortfarande viktigast i närområdet

De traditionella medierna är fortfarande viktigast för människor när det gäller rapportering från det egna närområdet, visar medieforskarna Gunnar Nygren och Sara Leckners studier i nya SOM-rapporten Ekvilibrium. Undersökningen visar också att Facebook, gratistidningar och lokala nyhetssajter lockar till sig många användare. Andra relevanta nätbaserade medier är tidningarnas nyhetssajter och fristående lokala nyhetssajter. Men det är trots allt de traditionella lokalmedierna som står för huvuddelen av allt nyhetsmaterial. Läs mer >>

Hög betalningsgrad för redaktionellt material i Sverige

20% av de svenska nyhetskonsumenterna online betalar för redaktionellt material. Det visar årets upplaga av rapporten Digital News Report från Reuters Institute vid Oxfords universitet. Rapporten visar också att användarna lägger 536 kr om året på digitala nyheter. Samtidigt visar den att Sverige är ett av de länder där annonsblockerare är mest utbredda. Här har 27% av internetanvändarna installerat blockeringstjänster i datorn. Sverige är också ett av de länder där det är vanligast att ta del av nyheterna via mobilen. En vanlig vecka kollar 69% av svenskarna av nyheter i mobilen. Motsvarande andel för Norge och Danmark är 64% respektive 60%. Läs mer >>

29% ser morgonpressens annonser en vanlig dag

Dagspressen fortsätter att vara en stark reklamkanal. Det visar årets upplaga av Mediebarometern från forskningsinstitutet Nordicom vid Göteborgs universitet. Enligt Nordicom tar till exempel nästan var tredje kvinna, 9-79 år, del av reklam i en morgontidning en vanlig dag. Det kan jämföras med att 22% tar del av reklamen på Facebook, 14% i radio och 6% i populärpress. Det enda medium som når bredare än pressen är tv. Undantaget är de högutbildade, som ser reklamen morgontidningar i större utsträckning än på tv. Läs mer >>

Så utvecklas internet och digitala medier

Vi tittar allt mer på video vertikalt, meddelande-apparna är det nya sociala medier och bilden är den nya texten, enligt rapporten Internet Trends 2016. Riskkapitalisten Mary Meekers årliga trendrapport av de digitala trenderna är måsteläsning för alla som vill ha koll på mediebranschen. Enda nackdelen är att rapporten är 197 sidor lång. På sajten the Mediabriefing finns ett sammandrag i tio punkter på en sida och det med mediefokus. Läs mer >>

Andra aktuella rapporter

Medie-Sverige 2016, Nordicom (2016)

Alternative revenue streams for publishers, Wan-Ifra (2016)

Trends in newsrooms, Wan-Ifra (2016)

Advertising Benchmarks Q1 2016, Comscore (2016)

Både slumpmässig och planerad: Ungas nyhetskonsumtion i sociala medier, Göteborgs universitet (2016)

Når alt sosialt blir flyktig – en kvalitativ studie av hvordan eldre opplever sosiale medier, Norsk Medietidsskrift (2016)

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.