Pressen fångar uppmärksamheten Den nya studien ”The battle for attention” från brittiska PwC och Newsworks anser att argumentet användningstid är för enkelt. Studien menar istället att måttet kvalitetstid, det vill säga den uppmärksamhet mediet får, ger en bättre beskrivning av den kommersiella genomslagskraften.

Enligt studien så når tidningar just en högre grad av uppmärksamhet än andra jämförda medier. Studien visar också att nyhetsmediernas roll – trovärdiga medier vilka användarna väljer att ägna sin uppmärksamhet åt – är viktigare än någonsin, skriver Newsworks. Läs mer här.

Tittandet på webb-tv ökar kraftigt
Nästan var fjärde svensk, 22%, mellan 9 och 79 år tittar på webb-tv en vanlig dag, enligt de första resultaten från Nordicoms årliga medievaneundersökning Mediebarometern. Det kan jämföras med förra mätningen då bara 9% tittade på webb-tv. Även användningen av digitala dagstidningar ökar. Förra året kollade 26% av befolkningen in tidningen digitalt en vanlig dag. Ökningen ligger främst hos kvinnor och bland vuxna. Totalt sett dominerades mediedagen även 2015 av tv, radio, dagstidningar och sociala medier, uppger Nordicom. Läs mer här.

Så utvecklas mediehusens affärsmodeller
Mediehus i många länder har lanserat olika digitala prenumerationserbjudanden för att öka sina intäkter. Men i de flesta fall utgör de olika betallösningarna bara en liten del av de totala intäkterna. För att kompensera det har flera bolag, inte minst i Norden, investerat i digitala annonslösningar. Enligt en aktuell artikel i forskningstidskriften Nordicom Information finns det fakta på bordet som visar att publicisternas digitala intäkter ökar och diversifieras. Det betyder att det finns behov av nya utvärderingsmodeller och nyckeltal, skriver Merja Myllylathi i Nordicom Information. Läs mer här.

Korrekta och koncisa nyheter skapar trovärdighet
Frågan om mediernas trovärdighet har debatterats hårt de senaste månaderna. Men vad är det som bygger trovärdighet? Enligt en aktuell studie från Chicagos universitet och American Press Institute så är det i huvudsak tre faktorer som påverkar rapporteringens trovärdighet. Korrekthet är grunden för nyheternas trovärdighet. Det är också viktigt att mediet har de senaste nyheterna samt att de är tydliga och koncisa. Orsakerna till att människor har förtroende för och litar på nyhetskällor beror också på ämnet. En annan intressant poäng studien visar är att orsakerna till att användarna litar på en nyhetskälla varierar beroende på ämnet, summerar American Press Institute.Läs mer här.

Så ser framtidens utmaningar ut för medierna
Att få medieanvändarna att betala för innehåll, en allt mer sluten offentlig förvaltning och sociala medier som förflackar den offentliga debatten. Det är tre av mediernas största utmaningar enligt en färsk dansk undersökning om mediernas framtid. Resultatet bygger på en undersökning från danska Publicistklubben och Syddansk universitet med nästan 3 000 svarande journalister och kommunikatörer. Undersökningen innehåller cirka 50 frågor om bland annat betalningsvilja, marknadsnischer och kommunikationsbranschens inflytande på nyhetsmedierna, uppger Syddansk universitet. Läs mer här.

Annonser för över 5 miljarder i dagspress
I fjol ökade de totala reklaminvesteringarna med knappt 2 procent, jämfört med 2014. Det visar Institutet för reklam- och mediestatistik IRM:s senaste rapport. Rapporten visar också att annonsörerna investerade drygt 5 miljarder kr i dagspress. I de 5 miljarderna ingår annonsintäkter från bilagor, medan annonsintäkterna från de digitala kanalerna inte gör det. Enligt TU:s egna siffror hade morgonpressen 783 miljoner i digitala annonsintäkter. Rapporten visar också att den svenska nativeannonseringen omsatte 100 miljoner kr i fjol och att annonseringen i sociala nätverk beräknas omsätta 800 miljoner kr, rapporterar IRM. Läs mer här.

Vänliga hälsningar
Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU
tobias.lindberg@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.