Därför leder dataanalys till nya affärer

Antalet bolag som når konkurrensfördelar via data och analys ökar, dataanalys leder till nya affärer och företag som delar data internt får ut större värde ur analysen. Det visar den sjunde omgången av tidskriften MIT Sloan Management Reviews undersökning av hur bolag världen över jobbar med data och omvärldsanalys. Studien pekar bl a på vikten av att analytiska metoder sprids inom organisationen, förståelsen av vad analys kan leda till och ett tydligt fokus på strategiska användningssätt av datan. Läs mer >>

5 timmar och 40 minuter på medier

Varje dag lägger svenskarna, 9-79 år, 340 min eller 5 tim och 40 min på medier. 6 procent (19 min) av den tiden ägnar vi åt ta del av en tryckt dagstidning och 1 procent (5 min) åt en digital. Totalt lägger svenskarna alltså 24 min på dagspress en vanlig dag – och det är på minuten lika mycket som 2015. Vad gäller läsningen på papper så ägnas 17 min åt morgonpress och 2 min åt kvällspress, visar de första sifforna från årets upplaga av Mediebarometern från Nordicom. Läs mer >> 

Så många miljoner når mediehusen varje dag

I fjol uppgick den tryckta landsortspressens sammanlagda räckvidd på vardagar till 4,8 miljoner, enligt Orvesto Konsuments helårsrapport. För hela storstadspressens del var den sammanlagda räckvidden på vardagar 4,1 miljoner. Räknas den totala nettoräckvidden samman, dvs. både print/etidning och digitalt, så växer antalet användare under en genomsnittlig dag rejält. För t ex Di, DN, SvD, GP och SkD ökar den sammanlagda räckvidden på vardagar från 1,8 miljoner i print till 3,4 miljoner totalt. Och för AB och Expr/GT/KvP:s del ökar den från 1,1 miljoner till 5,6 miljoner användare per dag. Läs mer >>

Var tredje svensk vänder sig främst till lokaltidningen

34 procent av svenskarna använder tidningar och tidskrifter som huvudsaklig källa till lokala och regionala nyheter, jämfört med 18 % i Storbritannien, 22 procent i Frankrike och 30 procent i Tyskland. Det visar den aktuella Ofcom-rapporten International Communication Market Report som tittar närmare på användning och tillgänglighet av bl a radio, tv, webb och telekomtjänster i Storbritannien och 17 andra länder. En av de tydligaste trenderna är att internet som främsta nyhetskälla ökat kraftigt de senaste åren, sammanfattar Nordicom. Läs mer >>

Hur robotiserade är mediebolagen?

En färsk artikel i tidskriften Digital Journalism studerar hur några stora mediebolag, t ex BBC och CNN, använder robotar och automatisering i dag samt vad de tror om framtiden. Artikeln ger exempel på hur automatiseringen gör det möjligt för medier att täcka områden som hittills varit omöjliga att bevaka av ekonomiska skäl. Extra tydligt är det i organisationer som lägger tyngdpunkten på snabb och faktaorienterad rapportering. Och mindre tydligt där nöje och feature står i centrum. Journalism.co.uk har sammanfattat artikeln. Läs mer >>

Journalistikens datanörd i hårda siffror

Hur är personerna som jobbar i skärningspunkten mellan journalistik, analys och teknologi? Och hur ser de på framtiden? Ja, enligt en enkät som 514 besökare av konferensen National Institute for Computer-Assisted Reporting svarade på nyligen så … nej, dyk ner i datafilerna själva! Läs mer >>

Allt viktigare att nå konsumenten tidigt i köpprocessen

Nya studier visar vikten av att nå konsumenten tidigt i köpprocessen. Det gäller att vara en av de produkter eller tjänster som konsumenten väljer mellan i processens allra första steg, visar en bred datagenomgång från McKinsey. I den digitala världen minskar kundlojaliteten och shoppingbeteendet ökar. De senaste årens annonsfokus på slutet av köpprocessen kan behöva balanseras upp med större räckvidd och varumärkeskännedom. Läs mer >>

Redaktionell utveckling bortom artikeln

Många av mediehusens redaktionella innovationer lägger krutet på distribuerat innehåll via sociala medier. Lösningarna bygger kommersiellt på olika former av native, sponsring och tjänsteförsäljning. Det visar nya rapporten Beyond the Article från Reutersinstitutet, som bl a Nieman Lab summerar. Ett av exemplen är Helsingin Sanomats arbete i Whatsapp och med tjänsten Nyt. Läs mer >>

I korthet

Så kan AI hjälp dig till bättre affärer, Zenith i ny rapport.

Statistik från nyhetsbrev kan omvandlas till intäkter, skriver Tamara Power-Drutis och Sangeeta Singh-Kurtz hos Mediashift.

Tow Center har kartlagt etablerade mediers vanor på sociala medier.

Financial Times mått med engagemang analyserat hos Inma.

Två minuter som förbättrar din koll på Instagramföljarna, tipsar Nick Boyce, King & McGaw, på Medium.

Martin Sorrel, vd WPP, tror att Amazon kommer att utöka sin annons- och sökaffär, skriver BI.

The Times driver prenumeration via videor på Facebook, rapporterar Digiday UK.

TS Mediefakta har presenterat 2016 års upplagor.

Snapchat tappar mark bland unga i USA, enligt prognos från Emarketer.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.