Så ser journalistiken ut 2027

Om tio år kommer nyhetsredaktioner att ha en rad robotdrivna verktyg till sitt förfogande, skriver Columbia Journalism Review efter att ha läst en aktuell rapport om artificiell intelligens. Med de automatiserade processerna blir det t ex enklare att framställa vissa nyhetsinslag, analysera data, se nya mönster och trender från olika källor. I artikeln går CJR igenom en vanlig dag på redaktionen 2027 från 08 på morgonen till 17 på kvällen. Läs mer >>

Dagspress tar 6,1% av IRM:s stora reklamkaka

Enligt nya siffror från IRM stod dagspressen för 6,1 procent av förra årets samlade reklaminvesteringar på 74,1 miljarder. Till detta kommer gratistidningarnas andel på 2,7 procent. Störst andel av pengarna går till internet med drygt 21 procent. Sammantaget ökade investeringarna med 4,8 procent och det är den största ökningen på fem år, rapporterar Dagens Media. Läs mer >>

Mediestudie: För och emot plattformar

Journalistikinstitutet Reuters vid Oxfords universitet har genomfört en fallstudie av publicisters förhållande till plattformar som t ex Facebook. Resultaten, som redovisas i tidskriften New Media & Society, visar på en intressekonflikt mellan en önskan här och nu om att nå största möjliga antal läsare och en mer långvarig rädsla för att förlora kontroll och inflytande över den egna identiteten och affärsmodellen. Utmaningen växer i takt med att användningen av plattformar ökar. Läs mer >>

Framtidens detaljhandel analyserad i ny rapport

Dataanalys, mobilbetalning och omfattande annonsblockering är tre av de viktigaste trenderna inom framtidens detaljhandel i Norden. Det enligt en ny rapport från revisionsbolaget EY och analysföretaget Kairos Future. Läs mer >>

Uppåt för landsortspress hos mediebyråerna

Landsortspressen ökade sin mediebyråförmedlade försäljning under mars månad med 9,2 procent. Totalt ökade de sammanlagda reklamköpen via byråerna med 11,7 procent eller 1,2 miljarder kronor, skriver Medievärlden. Läs mer >>

Postmarknaden står inför stora utmaningar

Sedan 2000 har brevvolymerna i Sverige minskat med nära en tredjedel, visar en ny rapport från Post- och telestyrelsen. PTS noterar därför ett behov av att se över regelverket, bl a för att postoperatörerna ska få möjlighet att anpassa verksamheten efter dagens mindre marknad. Det rör sig t ex om ändrade krav på övernattbefordran och femdagarsutdelning. Läs mer >>

Det söker unga hos nyhetsmedier

Färre negativa rubriker och fler perspektiv. Det önskar sig unga personer, 15-35 år, från bl a dagspressen enligt en färsk tysk rapport. Rapporten visar också att många unga räknar med att viktiga nyheter hittar fram till dem. Inte att de själva ska söka upp nyheterna. Och att många är helt mobila i sina nyhetsvanor. Läs mer >>

Ny rapport om programmatisk handel

I en ny rapport om programmatisk annonshandel tittar Comscore och Kantar Millwardbrown närmare på varumärkeseffekter och vad annonsörer kan göra för att nå full effekt av programmatisk handel. Rapporten pekar bl a på vikten av att tänka bortom kostnadsbesparingar och vara tydlig med kampanjmålen. Ladda ner >>

I korthet

Google planerar annonsblockerare i Chrome, rapporterar WSJ.

Därför ökar försäljningen av it-prylar i Sverige, enligt Computer Sweden.

Så ser New York Times på nativeformat i dag och i morgon, uppger Native Advertising Institute.

Handelsforskaren Sara Rosengren punktar upp bra reklams viktigaste delar i Resumé Insikt.

Personer som använder annonsblockerare har fyra gånger så många sidvisningar som den genomsnittliga besökaren, bloggar Matt Lindsay, Matter Economics, hos Inma.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.