USA: 2 av 5 unga betalar för nyheter

En ny amerikansk undersökning visar att två av fem personer under 35 år betalar för nyheter. För vuxna i allmänhet är andelen nyhetsbetalande 53 procent. Det visar en ny stor studie om nyhetsvanor och betalningsvilja från American Press Institute. Studien visar också att de tyngsta anledningarna till att amerikanerna betalar för nyheter att tidningen har en bra bevakning om vissa specifika områden samt att familj och vänner prenumererar på tidningen. Dessutom är möjligheten att göra en bra affär en viktig, om än inte den viktigaste, anledning. Läs mer >>

Google och Facebook tar hela tillväxten

Sedan 2014 har reklaminvesteringarna i digitala mediekanaler ökat med 5 miljarder kronor. Enligt Nordicoms färska rapport ”Kampen om reklamen” gick lejonparten av den samlade tillväxten i de digitala reklaminvesteringarna både 2015 och 2016 till globala aktörer som Facebook och Google. 2 procent, eller 115 miljoner kronor, har investerats i morgonpressens digitala plattformar. Rapporten uppskattar att knappt det dubbla har placerats i kvällspressens motsvarigheter. Läs mer >>

Så hittar VR en plats i journalistiken

Användningen av VR, virtuell verklighet, inom journalistiken har hittills varit rätt liten. Men nu börjar utvecklingen att ta fart på allvar enligt en ny rapport från journalistikinstitutet vid Oxfords universitet. Rapporten ”VR for News: The New Reality?” bygger på intervjuer med 20 ledande personer inom europeiska och amerikanska mediehus, bl a Martin Jönsson och Matilda Hanson, DN, Rapporten ser närmare på ämnet ur fyra vinklar: innehåll, strategi och investeringar, hårdvara samt publik och intäktsmodell. Läs mer >>

Är dagens annonsmarknad gårdagens?

Google och Facebook har förändrat annons- och reklammarknaden på många olika sätt. Det gäller inte minst den senaste tidens kontroverser om mätkvalitet och var innehållet publiceras. I den aktuella rapporten ”The End of Advertising As We Know It” spår analysbolaget Forrester att stora annonsörer kommer att minska investeringarna i digital annonsering med 2,9 miljarder USD under närmsta året. Och det som en följd av att den digitala display-annonseringen inte motsvarat förhoppningarna, rapporterar Adage. Läs mer >>

Unga, nyhetsmedier och samhällsintresse

Ny holländsk forskning har tittat närmare på ungdomars engagemang i samhället hänger ihop med deras nyhetsvanor. Studien visar att det finns ett starkt samband mellan samhällsintresse och hur de tar del av nyheter. Relationen är starkare när det gäller rikstäckande medier än lokal- och ortsmedier. Forskningen publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journalism. Läs mer >>

Rapport om källskydd i en digital tid

Internationella medieorganisationen Wan-Ifra har på Unescos uppdrag skrivit en ny rapport om hur det digitala samhället kan öka riskerna för konfidentiella källor och visselblåsare. Ett par av de risker rapporten pekar på är att källskyddet ibland får stryka på foten för säkerhets- och terrorlagstiftning samt att det undergrävs av olika former av övervakning. Läs mer >>

I korthet

Schibsted skapar nya redaktionella format – från pushar till personaliserade sajter, skriver Nieman Lab.

Wan-Ifra har släppt en ny rapport om hur du får data att arbeta för dig redaktionellt – finns på deras sajt.

Så bygger Amedia en lönsam prenumerationsaffär, Nieman Lab rapporterar.

Unga, socialgrupp och nyheter – ny svensk studie i Journalism Studies.

Niklas Jonason, vd Citygate, bloggar hos Inma om hur Citygate arbetar.

Japansk forskning om den tryckta tidningens sociala samhällsroll, via Journalism Research News.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.