Rapport: Räckvidd ett måste för säljeffekt

Marknadspenetration är den viktigaste faktorn för tillväxt och reell säljökning nås bäst genom att annonsera till sällan- och icke-köpare. Dessutom är det viktigt att vara ett igenkänt varumärke för konsumenten. Och för att nå allt detta krävs räckviddsannonsering. Så lyder slutsatserna i en färsk studie från mediebyrån Mediacom och tv-branschens marknadsorganisation Think tv. Läs mer >>

Svenska bolag toppar annonsering online

I Sverige har störst andel av bolagen köpt reklamutrymme på internet, visar en ny sammanställning av europeiska bolags från Eurostat. 42% av de svenska bolagen har betalat för annonsering på nätet. Det är en noterbart större andel än för bolagen t ex i Storbritannien och Tyskland där motsvarande andel är under 30%. Generellt ligger de nordiska bolagen i topp. Efter Sverige följer Danmark och Norge, rapporterar Emarketer. Läs mer >>

Jobbar du på Årets Dagstidning?

Har du gjort årets vassaste kampanj eller den bästa affären? Har ni lyckats i någon kanal med en riktigt bra idé? Nu finns chansen att visa fram och uppmärksamma vad ni är stolta över från 2016. Föreslå din tidning, marknadsavdelning eller redaktion till Årets Dagstidning 2017. Läs mer >>

Mixad kampanj ger högre ROI

Ett reklambudskap blir oftare mer effektivt och når högre avkastning på investerat kapital, ROI, om det placeras i fler olika mediekanaler. Tidskriften Media Perspektiven har gått igenom sex aktuella effektstudier, varav ett par är vetenskapliga. Slutsatsen är att kampanjer som går i flera medier, t ex tv och print, noterar både större uppmärksamhet och köpintresse än kampanjer som bara går i ett medium. Läs mer >>

Samtal, fejk och Facebook Live

Notiser i mobilen, faktakoll av fejknyheter och minskad tro på Facebook Live är tre starka trender under 2017. Det spår 143 framträdande redaktörer, vd:ar och heldigitala spelare i en enkät som journalistikinstitutet Reuters i Oxford genomfört. Resultaten pekar också mot att många medier kommer att fokusera på läsarintäkter, sponsrat innehåll och video. Och bland rörligt är det korta sociala videoklipp som prioriteras allra mest. Läs mer >>

Ny forskning: Virala nyheter i sociala medier

Digitala opinionsledare är unga personer med stort politiskt intresse, ensamstående och har en digital nyhetskonsumtion, visar ny svensk medieforskning av Ingela Wadbring och Sara Ödmark. Deras forskning visar också att de mest engagerande nyheterna i sociala medier i stort följer traditionella nyhetsvärderingar. En av skillnaderna är att de sociala nyheterna ofta är mer positiva. Läs mer >>

Landsortspressen ökar med 5,5% hos mediebyråerna

Medieinvesteringarna i landsortspressen ökade med 5,5% under december månad, enligt ny statistik från Mediebyråbarometern. Barometern visar hur mycket reklampengar som investeras i medierna via mediebyråerna. Och i förra årets sista månad minskade investeringarna i storstadspressen med 11% och i kvällspressen med 6,7%, jämfört med samma månad 2015. Räknat på helåret sjönk investeringarna i pressen med 1,6% för landsort, 11,3% för storstad och 10,5% för kväll. Läs mer >>

82% av mattidningarnas läsare blir påverkade av innehållet

Gillar du mat? Läser du mattidningar eller matbilagor? Då är chansen riktigt stor att du tar intryck av det du läser. En aktuell studie från Australien visar att fler än åtta av tio mattidningsläsare påverkas av tidningarnas innehåll, skriver branschmagasinet B&T. Studien visar också att 58% påverkades av annonserna och en av fem läsare köpte produkter som varit med eller nämnts i tidningen. Utöver det blev läsarna lika inspirerade av innehållet oavsett om det var i tryckt form eller digitalt. Däremot ledde annonser i print oftare till action. Läs mer >>

Annonser i print mest trovärdiga

Konsumenter upplever annonser i tryckta tidningar som mer trovärdiga, rapporterar Emarketer och stöder sig på två färska studier. Den ena studien visar att 82% av de nordamerikanerna internetanvändarna litar på annonser i tryckta tidningar när de ska fatta ett köpbeslut. Det är en andel som, inte minst med tanke på att det är nätanvändare som studerats, kan jämföras med att det är 43% som säger att de litar på inbäddade annonser på sociala medier. Samma tendens med större tilltro till tidningsannonser finns i Tyskland. Där visar en annan studie att 54% av tyskarna upplever annonser i tidningar som en trovärdig källa. Annonser i kundtidskrifter och på nätet ses som långt mindre trovärdiga. Läs mer om den amerikanska studien >> Eller mer om den tyska >>

 

I korthet

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.