Annons i tidning ökar köpimpulsen mest

Exponering för en tidningsannons ökar sannolikheten för ett köp mer än om annonsen publicerats i en tidskrift, online eller etermedier. Effektskillnaden mellan en annons i en tidning och tidskrift är ganska liten. Den är däremot avgjort påtaglig jämfört med utomhusreklam och radio. Det visar en färsk studie från Bauer Media och Plan.net, rapporterar tyska branschsajten W&V. Läs mer >>

Seminarium: Så mår dagspressen

Hur har annonsutvecklingen påverkat dagspressens och andra mediers ekonomi? Hur ser bolagens lönsamhetsutveckling ut? Och kan man se några strukturella förändringar och trender? Den 18 oktober, kl. 13-15, presenterar medieforskaren Jonas Ohlssons årets upplaga av rapporten Medieekonomi. TU medarrangerar seminariet med Myndigheten för press, radio och tv. Boka plats >>

Vana att betala stärker den digitala affären

De som betalar för en tryckt tidning är mer beredda att betala för nyheter online. Varför? De är vana att betala för nyheter. Unga personer är också mer beredda att betala för nyheter online. Och det därför att de är vana att betala för material online. Det visar en ny artikel av medieforskarna Rasmus Kleis Nielsen och Richard Fletcher i den vetenskapliga tidskriften Digital Journalism. Sannolikheten att betala för nyheter online ökar alltså om den aktuella konsumenten har ett referenspris som är högre än noll. Studien är gjord på data från Frankrike, Japan, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA för 2015. Läs mer >>

Digitala projekt har ofta många mål

Reuters medieinstitut i Oxford har studerat hur tolv nyhetsmedier i sex olika länder arbetat med att utveckla nya digitala produkter. Genomgången visar att digitala utvecklingsprojekt ofta har flera målsättningar, som att öka räckvidden och betalningsgraden, testa ny teknik och visa framfötterna. Nieman Lab sammanfattar rapporten. Läs mer >> Och hela rapporten finns hos Reuters. Ladda ner >>

Fokus på relationer

Dagens affärsmodellsutveckling är mer fokuserad på att bygga och understödja värdeskapande relationer med läsare, annonsörer och andra intressenter än tidigare. För när relationerna är effektiva har det visat sig att de kan utgöra grunden för olika former av intäktsdrivande aktiviteter. Det är en av slutsatserna i en ny komparativ forskningsrapport om nyhetsmediernas utvecklingspotential i Finland och USA. Rapporten är på finska men har en sammanfattning på engelska. Dessutom är Robert Picards kapitel (s. 41-46) om skiftet i affärsmodellstänkandet på engelska samt Bozena Mierzejewska och Axel Röpnacks kapitel (s. 47-60) om New Yorks Times digitala berättande. Läs mer >>

Få vill betala för att stoppa annonser

Många amerikaner tycker att annonser är störande. Men det är få som är beredda att betala för att slippa annonser, visar en aktuell rapport. Läs sammanfattning >>  Eller läs hela rapporten (405 s) >>

PwC: Skandinavisk medietillväxt på 3,1 procent till 2021

Det är de digitala investeringarna som kommer att driva tillväxten på den skandinaviska mediemarknaden under de närmsta åren. Det enligt PwC-rapporten Entertainment & Media Outlook 2017-2021, rapporterar Kampanje. PwC räknar med att den skandinaviska tillväxten landar på 3,1 procent, dvs. på genomsnittet för de mogna mediemarknaderna. Internetannonseringen förutsägs öka med 8,3 procent och tv-annonseringen med 0,9 procent. Det medan dagspressen spås minska med 4,6 procent till 2021. Ladda ner >>

I korthet

Google ska erbjuda utgivare mer data, rapporterar Adexchanger.

Mittmedia: ”Ett år med Plus - det här har vi lärt oss”.

Fler prenumeranter med hjälp av dataanalys, bloggar Ciaran Cody-Kenny och Eivind Fiskerud om på Schibsted Bytes.

Google släpper sin första-klicket-gratis-policy, skriver Guardian.

Lärdomar nyhetsmedier kan dra från Hyresgästföreningen och amerikanska bokklubbar, bloggpost hos Membership Puzzle Project vid New York University.

VR:s inverkan på journalistiken, ny guide från AP Insights.

Guardians Instagramstrategi engagerar unga, bloggar Eleni Stefanou hos Inma.

Inma gjorde nyligen studiebesök hos en rad av Stockholms mediehus.

Mer än 800 ord – ett nytt digitalt format för nyheter, bloggar BBC News Labs på Medium.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.