Printmedier säljer digitala prenumerationer bäst

Medier med en historia i print och lång erfarenhet av att bygga en upplageaffär har ofta varit bättre på att sälja digitala prenumerationer än helt digitala medier, rapporterar Wall Street Journal. Artikeln bygger på en rapport från Digital Content Next, som studerat användaraffären hos bl a Slate, Business Insider och New York Times. Rapporten visar på betydelsen av kvalitetsmaterial, marknadstänkande och rätt data. Läs mer >>

Stor andel av kontona på Facebook kan vara falska

270 miljoner användarkonton på Facebook kan vara falska eller dubbletter, rapporterar The Telegraph. Tidningen uppskattar att det motsvarar 13 procent av Facebooks drygt 2 miljarder månatliga användare. Läs mer >>

Etablerade nyhetsmedier dominerar nyhetsdagen

För mer än hälften, 52 procent, av svenskarna är tidningar och nyhetssajter den viktigaste källan till nyheter, visar en ny studie från Audience project. Och bland nyhetssajterna står de etablerade mediehusen för sju av de sju mest populära sajterna. Först på åttonde plats kommer Facebook. Och hur ser det ut bland de unga, 15-25 år? Jo, 54 procent har tidningar och nyhetssajter som sin främsta nyhetskälla. Läs mer >>

Unga amerikaner söker sig till traditionella medier

Netflix, Spotify och Trump. Det är tre delförklaringar till att unga amerikaner i starkt ökande grad söker sig till och betalar för etablerade mediers innehåll, rapporterar Politico. Ungas vana av att betala för digitalt material och den rådande samhällsutvecklingen har bl a lett till att både New York Times och Washington Post ser en extra snabb prenumerationstillväxt bland just unga. Och att magasinen New Yorkers och Atlantics prenumeranter ökat påtagligt i antal bland de yngre åldersgrupperna. Läs mer >>

Fortsatt starkt digitalisering av mediemarknaden

Förra året uppgick den svenska dagspressens rörelseintäkter till 16,7 miljarder kronor. Det visar årets medieekonomiska rapport från Myndigheten för press, radio och tv. Rapporten visar också att digitaliseringen av reklammarknaden fortsatte under 2016. Tillväxten av internetannonseringen på 2,8 miljarder sedan 2015 är den största någonsin under ett enda år i Sverige. I rapporten pekas det växande intresset för sökordsmarknadsföring och för mobilreklam ut som viktiga förklaringar till utvecklingen. Rapporten konstaterar därtill att svenska annonsörer under förra året investerade ca 9,9 miljarder i Google och Facebooks kanaler, vilket motsvarar 63 procent av den samlade digitala reklamförsäljningen. Läs mer >>

Läsarintäkterna ökar i Norge

Den norska dagspressens användar- och läsarintäkter ökade med 1,1 procent under 2016, jämfört med året innan. Det visar statliga Medietilsynets nya ekonomiska rapport för medieåret 2016. Rapporten visar också att tidningshusen sålde redaktionellt innehåll för 6,4 miljarder norska kronor 2016 och att 703 miljoner av dessa kom från den digitala försäljningen. Totalt sett stod användarintäkterna för 52,5 procent av intäkterna, medan annonserna svarade för 42,8 procent. Läs mer >>

Gillar du konferenspresentationer? Grattis!

Förra månaden anordnades magasinskonferensen Fipp World Forum i London. Nu finns alla 38 presentationer från konferensen utlagda på Fipps sajt. Där hittar du bl a material om hur Economist jobbar med användarintäkter, hur den norska delen av Schibsted utvecklar printaffären och Harvard Business Reviews lista över de viktigaste trenderna för publicister. Läs mer >>

I korthet

Guardian tester nyhetsapp för offline, uppger Nieman Lab.

Vad är AI egentligen? Sajten Forskning.se förklarar.

Därför är Norden spjutspetsen inom digitala prenumerationer, bloggar Inmas vd Earl J. Wilkinson efter en resa till Norge och Sverige.

Tio viktiga trender inom webb-tv i Danmark, Syddansk universitet har studerat.

Om 10 år ser vi slutet på mobilen och det ”kommer att bli en drastisk förändring”, säger framtidsforskaren Amy Webb i en DN-intervju.

BBC använder låter data avgöra vad tittarna vill ha, rapporterar The Verge.

Vad konsumenter verkligen vill ha från personaliserad reklam, McKinsey sammanfattar.

Nu kan du göra 6 250 versioner av din annons på Facebook.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.