Ungefär två av fem, 42 procent, av företagen med tio anställda eller fler har betalat för att annonsera på internet, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån SCB. Den nya statistiken visar också att drygt hälften av företagen använder sociala nätverk som Facebook, att knappt ett av fem delar material via tjänster som Youtube och att var tionde företag betalar för riktade annonser baserat på användarnas surfhistoria.

42 procent av alla företag med tio eller fler anställda har enligt SCB:s rapport It i företag 2016 betalat för annonser på internet. Skillnaderna mellan stora och små bolag är relativt begränsad. Men med en tyngd på de stora företagen. Bland dessa, det vill säga de med 250 anställda eller fler, har 53 procent betalat för internetannonsering. Den här typen av annonsering är som vanligast inom informations- och kommunikationsteknologisektorn med långt över hälften av bolagen. Annonseringen är även utbredd bland företag verksamma inom information och kommunikation samt handel, hotell och restaurang.

Det är också de stora företagen som i störst utsträckning betalar för riktade annonser baserat på webbplatsens innehåll eller nyckelord. Var tredje stort bolag har köpt annonser på dessa premisser. Det är en något större andel än för näringslivet i sin helhet där 26 procent köpt annonsering på samma vis. En än mindre andel, ungefär ett företag av tio, har betalat för riktade annonser baserat på nätanvändarens surfhistorik respektive platsinformation.

Digitala annonsköp hos företag med 10 eller fler anställda

 

  • Betalar för annonser på internet 42% 42%
  • Betalar för riktade annonser baserat på webbplatsens innehåll eller nyckelord 26% 26%
  • Betalar för riktade annonser baserat på användarens platsinformation 11% 11%
  • Betalar för riktade annonser baserat på internetanvändarens surfhistorik 10% 10%
  • Betalar för riktade annonser baserat på annan metod 8% 8%

Mer än hälften av alla företag med fler än nio anställda finns på sociala medier. Enligt SCB:s siffror använder 56 procent av företagen sociala nätverk som Facebook och Linkedin. Det är vanligare bland stora företag att vara med i nätverken än bland de mindre. Mest aktiva är informations- och kommunikationsföretagen medan aktiviteten är som lägst hos transport- och magasineringsföretag.

Däremot är det en mindre andel, 14 procent, som finns på Twitter och andra mikrobloggar. Och här är skillnaden mellan de aktiva och mindre aktiva extra påtaglig. Bara två procent av byggindustrins företag finns på Twitter och liknande. Det samtidigt som nästan var annat, 49 procent, av företagen inom information- och kommunikationsbranschen är på Twitter.

När det gäller spridningsmönster så delar 18 procent av bolagen ljud och bilder på Youtube, Instagram och liknande.

Läs hela SCB-rapporten It i företag 2016 här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.