För tio år sedan genomförde American Press Institute projektet ”Newspaper Next” om hur den digitala utvecklingen skulle påverka medierna. Finns det lärdomar att dra ur det projektet i dag? Ja, flera stycken visar det sig. I en bloggpost hos Inma diskuterar projektmedarbetaren Steve Gray de tio rekommendationer gruppen gjorde 2006. Läs mer >>