Myndigheten för press, radio och tv får i uppdrag att utreda frågor om tidningsdistribution för att bidra till en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i hela landet

Regeringen anför att postdistribution av tidningar är viktig ur demokratisk synpunkt, inte minst i glesbygd och att en situation med varannandagsutdelning av post allvarligt skulle försämra allmänhetens tillgång till tryckta nyhetstidningar i hela landet. Myndigheten ska därför utreda möjligheterna att genom upphandling eller på annat sätt säkerställa fortsatt distribution av posttidningar varje dag vid en varannandagsutdelning.

Myndigheten ska även lämna förslag på hur distributionsstödet kan utvecklas till att omfatta fler kategorier av tryckta nyhetstidningar för att säkerställa att stödet uppfyller sitt syfte. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2021. Läs mer på regeringens sajt.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.