Här samlar TU sitt praktiskt inriktade material gällande coronakrisen och dess effekter på mediebranschen. Debattartiklar finns samlade under opinionsfliken.

Vaccinationsbevis för reportrar

TU har fått frågan om en reporter som t ex bevakar en ishockeymatch inomhus är att anse som en ”deltagare”, eller kan undantas från kravet på vaccinationsbevis efter den 1 december? Läs mer >>

Ny pandemilag beslutad

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag på en tillfällig pandemilag under coronapandemin. På regeringens sajt skriver den att syftet med lagstiftningen är att ge regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande är möjligt. Läs mer >>

Beslut om stöd till lokaljournalistik

Regeringen har den 17 december 2020 beslutat om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053) som ger Myndigheten för press, radio och tv möjlighet att ge långsiktigt stöd till insatser för lokaljournalistik i hela landet. Läs mer >>

Ny information om press- och mediestöd

Myndigheten för Press, radio och tv har nu meddelat förutsättningarna för regeringens andra stödpaket, det så kallade redaktionsstödet, i anledning av covid-19 avseende år 2020. Läs mer >>

Regeringens föreskrifter för nytt redaktionsstöd

Regeringen har offentliggjort föreskrifterna i mediestödsförordningen för det nya stöd som införts i anledning av coronakrisen och till vilket anslagits 200 miljoner kronor för år 2020. Läs mer >>

Ansökan om tillfälligt distributionsstöd

EU-kommissionen har godkänt det första svenska stödpaketet till medierna och det ”Tillfälliga distributionsstödet” om 150 miljoner kronor för tiden april – juni 2020. Såhär ansöker du. Läs mer >>

Extra distributionsstöd om 150 miljoner – ansökningsperiod i juli

Som TU tidigare informerat om så beslutade regeringen, inom ramen för det första mediestödspaketet med anledning av coronakrisen, att anslå 150 miljoner kronor i ett ”tillfälligt distributionsstöd” avseende perioden april–juni 2020. Det här är bra att veta inför ansökan. Läs mer >>

Riksdagsbeslut om presstödet under coronakrisen

I regeringens vårbudget föreslogs, som ett led i stödpaketen under coronakrisen, bland annat att beslutat driftsstöd för år 2020 i sin helhet ska utbetalas i förtid. TU uppdaterar dig om var processen ligger i dag. I regeringens vårbudget fanns även ett anslag om 150 miljoner kronor i så kallat tillfälligt driftsstöd till tryckta dagstidningar, kvällstidningar och gratistidningar. Där väntas riksdagsbeslut den 17 juni. Läs mer >>

Ytterligare 500 miljoner i coronakrisstöd till medierna

Det nya mediepaket som kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) och kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) presenterar i dag är ett välkommet stöd till landets nyhetsmedier och deras samhällsviktiga uppdrag under coronakrisen. På regeringens sajt finns den information som i dagsläget är tillgäng om stödet. Läs mer >> 

Ansök om tillfälligt distributionsstöd nu i maj

Regeringen har anslagit 150 miljoner kronor i så kallat tillfälligt distributionsstöd. Stödet avser främst tryckta dagstidningar, kvällstidningar och gratistidningar. Förslaget behandlas nu i riksdagen och ett beslut väntas den 17 juni. Myndigheten för press, radio och tv har parallellt påbörjat sitt arbete för att snabbt kunna betala ut stödet så snart riksdagsbeslutet är fattat. Myndigheten räknar med att kunna fatta beslut vid ditt sammanträde den 24 juni. Ansökningsperioden för stödet kommer att vara den 15-30 maj. Två webbinarier kommer att ordnas om stödet och ansökningsprocessen, den 13 och 19 maj. Läs mer >> 

Press- och mediestöd 2020 – och framåt

Den 3 april i år presenterade regeringen sitt åtgärdspaket för medierna i anledning av coronakrisen. TU svarar på frågor om vad som gäller för stödet, när pengarna kommer och hur det kommer att se ut i år samt nästa år. Läs mer >>

Om skolorna stängs – det här gäller för barnomsorg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har presenterat sina föreskrifter och allmänna råd om vad som gäller vid ett eventuellt beslut om att stänga grund- och förskolor med anledning av coronasmittan. TU går belyser råden för medieföretag. Läs mer >>

Det här innehåller regeringens mediepaket

Regeringen har presenterat sitt mediepaket med anledning av den rådande coronakrisen. TU går igenom de nya stöden och förklarar hur de fungerar i praktiken. Läs mer >>

Svenska nyhetsmedier kan förlora varannan annonskrona under coronakrisen

Flera svenska mediehus riskerar att förlora uppåt 50 procent av sina annonsintäkter under april månad. Det visar en ny enkät som branschorganisationen TU – Medier i Sverige gjort bland sina medlemmar. Läs mer >>

Covid-19 och konsekvenserna för nyhetsmedierna

Sverige utsätts just nu för en svår påfrestning på grund av infektionssjukdomen covid-19. Dagspressen har för miljoner svenska mediekonsumenter en samhällsviktig roll som nyhetsförmedlare och opinionsbildare i text, ljud och bild. TU anser att det är nödvändigt att omedelbart agera för att säkerställa en fortsatt nyhetsförmedling och opinionsbildning till allmänheten. Här har TU samlat sina förslag för att minska coronakrisens negativa effekter på nyhetmedierna. Läs mer >>

Så jobbar världens medier under coronakrisen

Organisationen Wan-Ifra har startat en ny sajt kallad ”Coronanewsroom.org” där de samlar information, fallstudier och best-practice om hur nyhetsmedier arbetar under coronakrisen. Läs mer >>

Information från Almega och Medieföretagen

Almega har samlat sin information gällande tillfälliga åtgärder från regeringen samt artiklar relevanta för arbetsgivare med anledning av spridningen av covid-19. Läs mer >>

Information från Grafiska företagen

Grafiska företagens samlade information gällande den nya coronavirusets effekter för företagen, som praktiskt inriktade dokument och artiklar som bland annat rör avtal, korttidsarbete och stödpaket. Läs mer >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.