EU Brief

Tidningsutgivarnas nyhetsbrev EU Brief sammanfattar det som sker i Bryssel av intresse för medlemsföretagen. Plattformarnas dominans, digital marknadsföring, spelet om upphovsrätten och allt där omkring är exempel på innehåll. Nyhetsbrevet är medlemsexklusivt. Om du vill ha åtkomst och inte har login sedan tidigare – anmäl här.

EU Brief februari 2024

En kort redogörelse om vägen fram för olika EU-akter med bäring för TU:s medlemmar, samt i den mån det finns särskilda saker att vara medveten om, vi måste hantera samt i vissa fall få klarhet i.

läs mer

EU Brief 14 november 2023

”Våra” rättsakter är som ni nu känner till alla inne i slutskedet och i förra veckan enades (preliminärt) Europaparlamentet, EU:s ministerråd och EU-kommissionen om nya regler för politisk reklam.

läs mer

EU Brief 10 oktober 2023

Denna gång tittar vi extra på MFA, men även på händelser utanför EU inom upphovsrätt och kollektiv förvaltning, AI-genererat material, samt förhållandet till de globala nätplattformarna.

läs mer

EU-frågor

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 073-069 00 31
jan.fager@tu.se

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Pin It on Pinterest