TU bevakar marknaden och sammanfattar konsument-, omvärlds- och annonstrender på mediemarknaden i vårt nyhetsbrev TU Marknad och insikt. Nyhetsbrevet är till för att du som arbetar med redaktionell utveckling och affärsutveckling på ett medieföretag enklare ska kunna hålla koll på vad som händer på marknaden och fatta välgrundade beslut. Du tecknar dig för prenumeration genom att mejla info@tu.se.

TU Marknad och insikt, vecka 22 2023

Nyhetsbrevet Marknad och insikt berättar denna gång bl a om attributionsmodeller som blivit alltmer ifrågasatta, vilket leder till att ekonometri/Marketing Mix Modelling går en ny vår till mötes. Detta och mer därtill i senaste nyhetsbrevet.

läs mer

Mediefakta

Kajsa Holm, analytiker
08-692 46 34 Mobil: 070-774 44 34
kajsa.holm@tu.se

Pin It on Pinterest