Under sommaren har regeringen presenterat sin handlingsplan för att motverka hot och hat mot journalister, förtroendevalda och konstnärer. I planen ingår bland annat att Göteborgs universitet bygger ut sin kartläggning av hot och hat mot journalister för att öka kunskapen om situationen, Fojo får i uppdrag att utveckla kompetens- och kapacitetsskapande insatser som förebygger och hanterar hot och hat samt att Brottsoffermyndigheten tar fram utbildnings-  och informationsmaterial till de utsatta. Dessutom avser regeringen att tillsammans med polisen bjuda in till dialog om hur arbetet gentemot journalister och redaktioner kan förstärkas. TU är positivt till att det läggs fram en handlingsplan och hoppas nu på snabba resultat. Aftonbladets publisher Sofia Olsson Olsén och TU:s vd Jeanette Gustafsdotter välkomnar regeringens handlingsplan för hot och hat mot journalister i en artikel i Dagens Media.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.