För att vi i omvärlden ska få en korrekt bild av vad som faktiskt händer i krig är vi beroende av de modiga journalister som rapporterar på plats. Därför är Tidningsutgivarna – tillsammans med våra nordiska systerorganisationer, Bonnier News samt polska Gazeta Wyborcza Foundation – grundare av Ukrainian Media Fund, som stöttar fri och oberoende journalistik i Ukraina. Genom denna fond bidrar vi gemensamt till journalistiska arbetsredskap som datorer, kameror och mobilbatterier, samt säkerhetsutrustning som förstaförbandslådor och skyddsvästar åt ukrainska reportrar och publicister.

Vi har också tagit fram olika former av pluggannonser för tryckta tidningar samt banners för webben om detta arbete – inklusive uppmaningar till läsare att skänka pengar till Ukrainian Media Fund.

Exempel:

Annonser till stöd för fria medier i Ukraina:
Ukraina_Print- och webbannons: Användning och format (1)
Ukraina_Print- och webbannons: Användning och format (2)
Ukraina_Print- och webbannons: Användning och format (3)

Ukraina_Banner (980×240-300×73)
Ukraina_Banner (500×200-300×120)
Ukraina_Banner (320×320-300×300)

Dessa annonser är fria att använda för Tidningsutgivarnas medlemmar.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.