Medlemsnytta

Medlemmarnas viktigaste intressen har högsta prioritet hos TU eftersom engagerade medlemmar gör organisationen starkare och ger tyngd åt vårt påverkansarbete.

Nedladdningsbara PDF:er och bra länkar

TU:s rekommendationer avseende spelannonsering >>

Rätt i annonsen (bakom inloggning) >>

Tio tips du bör ha koll på inom reklamjuridik >>
Tio tips du bör ha koll på inom reklamjuridik! Broschyr att ladda ner. Marknadsföringsrätten och reklamjuridiken kan många gånger vara svår att hitta rätt i. Det finns hur mycket skrivet som helst, men alla har inte tid att läsa.

TU och Sveriges Annonsörer har därför tagit fram en enkel och kortfattad pdf-broschyr med tio huvudpunkter som alla som jobbar med annonser och marknadsföring bör ha koll på. Med den kunskapen ökar förutsättningarna för att navigera rätt – och framför allt för att inte begå fel och misstag. (Upplaga 2014)

”Native advertising”- rekommendationer >>
”Native advertising” och andra former av annonsörsbetalt/-sponsrat innehåll i redaktionella medier är en viktig och alltmer betydelsefull affärsintäkt för medieföretagen. Men det ställer samtidigt krav på tydlighet mot läsare och användare. Det finns inga mellanlägen – antingen är det marknadsföring eller så är det inte, vilket måste klargöras på ett tydligt sätt.

Efter ett förankringsarbete bland TU:s medieföretag och mediekoncerner, har TU:s styrelse tagit fram en rekommendation med enhetliga definitioner och rekommendationer.

Riktlinjer mot textreklam – TU:s checklista >>
Det är viktigt att värna mediernas trovärdighet och integritet. Detta kräver att medierna står fria och är självständiga i sin medierapportering. Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka innehållet i, eller utöva inflytande över, det som publiceras. Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap.

Textreklamärenden är en utgivarfråga. Det är utgivaren som har att ta ställning till, fatta beslut om, och bära ansvaret för vad som publiceras och det sätt på vilket det sker.

Länkar till tidnings- och medieorganisationer, reklamförbund, fakta och miljö – på vår sajt dagspress.se >>

Tryckfrihet på riktigt

 

År 1766 stiftade Sveriges riksdag den mest liberala tryckfrihetsförordning världen dittills sett. Förordningen avskaffade förhandscensuren och öppnade för samhällelig debatt och kritik av makthavarna.

Vi uppmärksammade 250-årsjubileet på flera sätt, bl a anordnade vi tillsammans med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm utställningen ”Ordets akt – tryckfriheten 250 år”.

 

 

 

 

 

Foto Matilda Rahm

TU producerade också en tidning om hur tryckfriheten fungerar i verkligheten. I tidningen återpublicerade 53 publicister från TU:s medlemsföretag artiklar och reportage som granskat den politiska och ekonomiska makten och har gjort att fusk avslöjats, maktmissbruk och korruption inom näringsliv och politik uppdagats samt att dolda agendor förts fram i ljuset. Utan vår tryckfrihet hade artiklarna inte varit möjliga.

 

”Ibland måste man ta ställning” som en chefredaktör uttryckte det.

Här under finns skärmversionen av tidningen.

Medlemsnytta

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Pin It on Pinterest