Medlemsnytta

Medlemmarnas viktigaste intressen har högsta prioritet hos TU eftersom engagerade medlemmar gör organisationen starkare och ger tyngd åt vårt påverkansarbete.

Nytta och kunskap

Som medlem i TU kan du beställa presskort och låna våra konferenslokaler. Dessutom får du tillgång till en rad tjänster som exklusiv branschstatistik och fakta, försäkringar, utbildning och events. Några av våra nedladdningsbara publikationer hittar du nedan.

Nedladdningsbara PDF:er och bra länkar

Clubhouse – vad får man säga >>

TU:s rekommendationer avseende spelannonsering >>

Rätt i annonsen (bakom inloggning) >>

Tio tips du bör ha koll på inom reklamjuridik >>
Tio tips du bör ha koll på inom reklamjuridik! Broschyr att ladda ner. Marknadsföringsrätten och reklamjuridiken kan många gånger vara svår att hitta rätt i. Det finns hur mycket skrivet som helst, men alla har inte tid att läsa.

TU och Sveriges Annonsörer har därför tagit fram en enkel och kortfattad pdf-broschyr med tio huvudpunkter som alla som jobbar med annonser och marknadsföring bör ha koll på. Med den kunskapen ökar förutsättningarna för att navigera rätt – och framför allt för att inte begå fel och misstag. (Upplaga 2014)

”Native advertising”- rekommendationer >>
”Native advertising” och andra former av annonsörsbetalt/-sponsrat innehåll i redaktionella medier är en viktig och alltmer betydelsefull affärsintäkt för medieföretagen. Men det ställer samtidigt krav på tydlighet mot läsare och användare. Det finns inga mellanlägen – antingen är det marknadsföring eller så är det inte, vilket måste klargöras på ett tydligt sätt.

Efter ett förankringsarbete bland TU:s medieföretag och mediekoncerner, har TU:s styrelse tagit fram en rekommendation med enhetliga definitioner och rekommendationer.

Riktlinjer mot textreklam – TU:s checklista >>
Det är viktigt att värna mediernas trovärdighet och integritet. Detta kräver att medierna står fria och är självständiga i sin medierapportering. Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka innehållet i, eller utöva inflytande över, det som publiceras. Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap.

Textreklamärenden är en utgivarfråga. Det är utgivaren som har att ta ställning till, fatta beslut om, och bära ansvaret för vad som publiceras och det sätt på vilket det sker.

 

Tryckfrihet på riktigt
Ett exemplar skickas gratis till TU’s medlemsföretag. Vid beställning av fler än ett exemplar vid samma tillfälle utgår en kostnad för porto. Mejla admin@tu.se för mer information och exakta prisuppgifter.
 

53 publicister från TU:s medlemsföretag återpublicerar här reportage och artiklar som granskat dem som har makten. Utan vår tryckfrihet hade artiklarna inte varit möjliga. De kanske inte ens är möjliga i dagens Ungern eller i vårt grannland Polen.

Alla artiklar är publicerade av dagstidningar, både i tryckt och digital form. Men de hade lika gärna kunnat vara hämtade från radio, tv och webben. De har gjort att fusk avslöjats, maktmissbruk och korruption inom näringsliv och politik uppdagats samt att dolda agendor förts fram i ljuset.

Och tryckfriheten har gjort granskningarna möjliga genom att skydda journalister, redaktörer och tidningsägare.

Thomas Mattson, Expressens chefredaktör i TUs jubileumstidning; ”Ibland måste man ta ställning”

Medlemsnytta

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Pin It on Pinterest