Nytta och kunskap

Nytta och kunskap

Jeanette Ciucci, Administrativ chef, HR-ansvarig
08–692 46 05, 076–527 46 05
jeanette.ciucci@tu.se

Ruth Mekonem, Ekonomiassistent, värdinna
08-692 46 33, 076-527 46 33
ruth.mekonem@tu.se

Jeanette Ciucci, Administrativ chef
08–692 46 05, 076–527 46 05
jeanette.ciucci@tu.se

Ruth Mekonem, Redovisning
08–692 46 33, 076–527 46 33
ruth.mekonem@tu.se

Boka talare

Vi besöker gärna ditt företag, din organisation eller förening och delar med oss av våra kunskaper eller medverkar vid seminarier och konferenser. Allmänna presentationer om mediehusens utveckling och medieannonsering genomför vi kostnadsfritt i mån av tid.

För skräddarsydda talaruppdrag, trendspaningar och inspirationsföreläsningar för medlemsföretag tar vi normalt ut en schablonkostnad om 2 500 kronor (för att täcka om kostnader som resa, etc). I mån av tid tar vi även skräddarsydda talaruppdrag för icke-medlemmar, dessa offereras då separat.

Jeanette Gustafsdotter, vd, föreläser ofta om tryck- och yttrandefrihet, publicistik, om ansvarig utgivares uppdrag och ansvar samt hot och hat mot medier. Hon talar även om integritetsfrågor och om mediernas demokratiska uppdrag.Mejla till jeanette.gustafsdotter(a)tu.se.

Tobias Lindberg, chefsanalytiker, föreläser om mediehusens utveckling, med särskilt fokus på annonsintäkter, mediekonsumtion, historia och räckvidder. Mejla till tobias.lindberg(a)tu.se.

Pin It on Pinterest