Nytta och kunskap

Nytta och kunskap

Annika Winter, Administrativ chef
08–692 46 33, 076–527 46 33
annika.winter@tu.se

Eva Digrell, Redovisning
08–692 46 30, 076–527 46 30
eva.digrell@tu.se

Annika Winter, Administrativ chef
08–692 46 33, 076–527 46 33
annika.winter@tu.se

Eva Digrell, Redovisning
08–692 46 30, 076–527 46 30
eva.digrell@tu.se

[ubermenu config_id="main"]

Bra länkar

Tryck- och yttrandefrihet, offentlighetsprincipen

TU:s systerlänkar

  • dagspress.se – faktasajt för annonsköpare, medieplanerare och intresserade
  • Mediekompass – för lärare som vill använda dagstidningen i undervisningen och unga som vill veta mer om medier
  • Utgivarna – intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige

TU:s internationella samarbete

  • WAN-IFRA – global organisation för världens tidningar, utgivarorganisationer, publicister och leverantörer till medieindustrin
  • NME – News Media Europe, 11 europeiska länder i en organisation som ska tillvarata och främja nyhetsmediernas intressen och viktiga ställning

Medieorganisationer

Branschorganisationer

Övrigt

Fakta om tidningar och medier

Utbildning och forskning, Sverige

Stipendier – främja forskning bl a inom områdena svensk och allnordisk press- och tidningshistoria eller annan pressforskning med historiskt perspektiv.

  • Ridderstads stiftelse – främja forskning bl a inom områdena svensk och allnordisk press- och tidningshistoria eller annan pressforskning med historiskt perspektiv.
  • Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse – ska främja vetenskaplig forskning rörande massmediers framställning, innehåll samhällspolitiska effekter och tekniska möjligheter. Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse, 551 80 Jönköping.
  • Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning
  • Journalistfonden för vidareutbildning
  • Svensk Presshistorisk Förening – Stipendier

Miljö

Pin It on Pinterest