Nytta och kunskap

Nytta och kunskap

Annika Winter, Administrativ chef
08–692 46 33, 076–527 46 33
annika.winter@tu.se

Eva Digrell, Redovisning
08–692 46 30, 076–527 46 30
eva.digrell@tu.se

Annika Winter, Administrativ chef
08–692 46 33, 076–527 46 33
annika.winter@tu.se

Eva Digrell, Redovisning
08–692 46 30, 076–527 46 30
eva.digrell@tu.se

Hotbild

Dagspressens medarbetare är mer utsatta för hot om misshandel, sexuellt våld och förföljelse än många andra journalister. Extra utsatta för både hot och trakasserier är chefer och ledarskribenter som arbetar med debatt och opinionsbildning. Hoten är ett direkt angrepp mot pressfriheten och i förlängningen vår demokrati.

TU:s fleråriga arbete med att uppmärksamma hot mot medier har bl a resulterat i en checklista om hur man agerar vid hot riktade mot mediehuset och dess medarbetare. Vidare finns information för ansvariga utgivare, redaktionschefer och säkerhetschefer hur man kontaktar polisen.

Kontakt:

Jeanette Gustafsdotter, vd TU, 070-624 45 56, jeanette.gustafsdotter@tu.se

Tobias Lindberg, tobias.lindberg@tu.se, 076-527 46 40

Bodil Gidlund, bodil.gidlund@tu.se, 070-823 07 67

 

Litet antal personer står bakom näthatet mot journalister

Nästan varannan tidningsjournalist som nämns i kommentarerna på Avpixlat, Flashback, Nordfront och Samhällsnytt nämns i sammanhang som också uttrycker hat, hot och kränkningar. Det visar en ny rapport som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gjort på uppdrag av branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Rapporten visar också att det är en mycket liten grupp personer som sprider en stor mängd av näthatet mot journalister.

läs mer

Säpo guidar om personlig säkerhet

Säpo har presenterat den uppdaterade handboken Personlig säkerhet. Den är skriven med tanke på höstens val och vänder sig i första hand till politiker, men innehåller även relevanta uppgifter för andra yrkesgrupper, som journalister. Boken tar bland annat upp...

läs mer

Så vill regeringen stoppa hoten mot medier

Under sommaren har regeringen presenterat sin handlingsplan för att motverka hot och hat mot journalister, förtroendevalda och konstnärer. I planen ingår bland annat att Göteborgs universitet bygger ut sin kartläggning av hot och hat mot journalister för att öka...

läs mer

Litet antal personer står bakom näthatet mot journalister

Nästan varannan tidningsjournalist som nämns i kommentarerna på Avpixlat, Flashback, Nordfront och Samhällsnytt nämns i sammanhang som också uttrycker hat, hot och kränkningar. Det visar en ny rapport som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gjort på uppdrag av branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Rapporten visar också att det är en mycket liten grupp personer som sprider en stor mängd av näthatet mot journalister.

läs mer

Säpo guidar om personlig säkerhet

Säpo har presenterat den uppdaterade handboken Personlig säkerhet. Den är skriven med tanke på höstens val och vänder sig i första hand till politiker, men innehåller även relevanta uppgifter för andra yrkesgrupper, som journalister. Boken tar bland annat upp...

läs mer

Så vill regeringen stoppa hoten mot medier

Under sommaren har regeringen presenterat sin handlingsplan för att motverka hot och hat mot journalister, förtroendevalda och konstnärer. I planen ingår bland annat att Göteborgs universitet bygger ut sin kartläggning av hot och hat mot journalister för att öka...

läs mer

Pin It on Pinterest