Nytta och kunskap

Nytta och kunskap

Annika Winter, Administrativ chef
08–692 46 33, 076–527 46 33
annika.winter@tu.se

Eva Digrell, Redovisning
08–692 46 30, 076–527 46 30
eva.digrell@tu.se

Annika Winter, Administrativ chef
08–692 46 33, 076–527 46 33
annika.winter@tu.se

Eva Digrell, Redovisning
08–692 46 30, 076–527 46 30
eva.digrell@tu.se

Hotbild

Dagspressens medarbetare är mer utsatta för hot om misshandel, sexuellt våld och förföljelse än många andra journalister. Extra utsatta för både hot och trakasserier är chefer och ledarskribenter som arbetar med debatt och opinionsbildning. Hoten är ett direkt angrepp mot pressfriheten och i förlängningen vår demokrati.

TU:s fleråriga arbete med att uppmärksamma hot mot medier har bl a resulterat i en checklista om hur man agerar vid hot riktade mot mediehuset och dess medarbetare. Vidare finns information för ansvariga utgivare, redaktionschefer och säkerhetschefer hur man kontaktar polisen.

Kontakt:

Jeanette Gustafsdotter, vd TU, 070-624 45 56, jeanette.gustafsdotter@tu.se

Tobias Lindberg, tobias.lindberg@tu.se, 076-527 46 40

Bodil Gidlund, bodil.gidlund@tu.se, 070-823 07 67

 

Avskyvärd attack mot det fria ordet

I morse misshandlades en av VLT:s medarbetare i sitt hem i Västerås. Både medarbetaren och VLT:s chefredaktör Daniel Nordström misstänker att misshandeln är en attack mot tidningens rapportering. - Det här är en fullständigt oacceptabel situation. Jag ser misshandeln...

läs mer

Kvinnor hotas bort från journalistiken

Var tredje kvinnlig ledarskribent, krönikör, chefredaktör och kommentator som deltagit i TU:s studie för dagspressen funderar på att sluta med journalistiken helt. Och det till som en följd av alla de trakasserier de utsätts för i jobbet. Det visar en ny studie som mediehusens branschorganisation TU – Medier i Sverige och nätverket Klara K låtit undersökningsföretaget Kantar Sifo genomföra.

läs mer

Avskyvärd attack mot det fria ordet

I morse misshandlades en av VLT:s medarbetare i sitt hem i Västerås. Både medarbetaren och VLT:s chefredaktör Daniel Nordström misstänker att misshandeln är en attack mot tidningens rapportering. - Det här är en fullständigt oacceptabel situation. Jag ser misshandeln...

läs mer

Kvinnor hotas bort från journalistiken

Var tredje kvinnlig ledarskribent, krönikör, chefredaktör och kommentator som deltagit i TU:s studie för dagspressen funderar på att sluta med journalistiken helt. Och det till som en följd av alla de trakasserier de utsätts för i jobbet. Det visar en ny studie som mediehusens branschorganisation TU – Medier i Sverige och nätverket Klara K låtit undersökningsföretaget Kantar Sifo genomföra.

läs mer

Pin It on Pinterest